Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno H - Horák
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno a adresa, příp. tel/fax, email:
Jozef Horák, mobil: 739066154
email: astro.jozef@tiscali.cz
web: www.triangulum.cz
2. Osobní data: den, měsíc, rok, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
06-04-1961, Brezno, 04:30 SEČ

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis): 4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
hobby od roku 1993, od roku 2001 na částečný úvazek.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
psychologická, transpersonální a humanistická astrologie.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
zatím studuji, od roku 2001 astrologický poradce.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
samostudium, kurz transpersonální a humanistické astrologie u P.Turnovského

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti?:
certifikát od P.Turnovského člen a Astrologické společnosti

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
hlavním důvodem byl zájem o osudy lidí, tedy psychologie. Později se k tomu přidala i duchovní nauka.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Regiomontanus (zkušenosti).

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor?:
Turnovský, Havelka.

13. Máte nějaké další zájmy?:
alternativní medicína, homeopatie, duchovní vědy.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích?:
ne.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii?:
jsem zastáncem duchovní filozofie.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
astrologie má budoucnost, protože je to velice přesná věda.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
ve věku Vodnáře ještě nežijeme (až v r.2040). Tropickému zodiaku

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti?:
z minulosti: Rudhyar, Johannes Kepler. Ze současnosti: Turnovský, Havelka.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa?:
ne.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
ano.

TOPlist