Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno H - Hrbková
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY
hrbkova
1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Markéta HRBKOVÁ
tel: 02/5774 0528
email: marketah@volny.cz
web: http://marketah.mysteria.cz/

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
13.10.1961 19,10 - sdělení matky

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Jsem rozvedená se třemi dětmi, zabývám se astrologií, psychologií, literaturou, filosofií a teologií

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
od r.1992, na částečný úvazek

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Astropsychologie

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Vedu kursy, občasné přednášky, poradna.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
samostudium

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
-

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
V souvislosti s psychologií. V určitém věku to bylo celkem přirozené rozšíření sebepoznání a studia.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Výklad nativity, transity - vždy se snažím horoskop s lidmi konzultovat. Horoskop jim poskytne možnost si do jeho forem sami představovat své postavy a peroblémy. je však třeba je příliš nezatěžovat novými termíny.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Placidus.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Dane Rudhyar...

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
I-ťing, filosofie, psychologie. literatura.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
několik přednášek v různých místech v Praze, internetové stránky, časopis Astro. Poezie - kniha "Stíny světla", literární časopisy, kluby, poezie pro cestující...,

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Že vím, že nic nevím - a to mě drží na světě s láskou ( a zvědavostí).

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Myslím, že se stane běžnou součástí života, čímž se trochu zjednodušší, na druhou stranu ztratí i špatné stránky exkluzivity. Pak se od ní bude třeba odrážet někam dál.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Určitě. Když se pokusíme rozhlédnout po horizontu doby, zjsitíme, že ve zcela rozličných oborech - fyzika, chemie, pedagogika, psychologie, multimedialita, umění atd. vše směřuje k propojení dosud oddělovaného, specializovaného, o hledání celku po dlouhodobém procesu precizního poznávání detailů.í detailů

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
-

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
-

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Ano.