Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno písmeno K - Kaleta
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:

Ján Kaleta, Třinec, tel: 777 899 279
Ján Kaleta email: kaleta.jan@gmail.com
weby:
http://home.tiscali.cz/aquarian_astrology
http://aquarian-astrology.blogspot.cz/

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):

Data jsem získal z krátkého dopisu, který napsala moje matka otci těsně po porodu. Jsem ročník 1959. Podrobnosti poskytnu kolegům na základě individuálního dotazu a svého uvážení.

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):

1978 – maturita, 1980 – návrat ze ZVS, setkání s mým duchovním učitelem, 1985 – sňatek, 1986, 1988, 1991 – narození dětí, 2002 odchod z dosavadní civilní profesní kariéry, 2004 vydání první knihy, 2007 návrat do profesní kariéry, 2009 založení významného osobního projektu, 2012 přestěhování a vydání druhé knihy o Vodnářské astrologii.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:

V tomto životě od roku 1998, jako hobby, avšak velké…

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :

Vzhledem k deficitu vhodného astrologického směru jsem byl nucen vytvořit si systém vlastní, který by plně zohlednil a propojil s astrologií mé zkušenosti a znalosti z několika dalších oborů. Tak vznikla Astrologie pro věk Vodnáře. V současnosti probíhá astrologický výzkum, jehož dílčí výsledky mám v úmyslu, pro lepší dostupnost kolegům a čtenářům, prezentovat knižně. Za tím účelem již vyšly dvě knihy, „Úvod do astrologie Vodnářského věku“ nakl. Poznání Olomouc, 2004, a „Astrologie pro věk Vodnáře“ Ekoland klub, o. s., 2012.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:

Pracuji jako poradce, ačkoli na poradenství nedávám hlavní důraz ve své práci. Lidé v současnosti berou astrologii jako jakousi exotickou záležitost, která se jim spojuje spíše se zábavou a rozptýlením. Mou prací je spíše posunout astrologii na vyšší kvalitativní stupeň tak, aby se stala důstojnou disciplínou 21. století, zbavenou starověkých a středověkých nánosů, reprezentující adekvátní myšlenky úsvitu vodnářského věku. V poslední době moje veřejné aktivity poněkud ustoupily do pozadí a tak to také nějakou dobu zůstane. Astrologii – možná na rozdíl od některých kolegů - vnímám jako disciplínu osobního rozvoje, nikoli jako podnikatelskou aktivitu či živnost. Nicméně chápu, že člověk se nějak živit musí…

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:

Tato otázka mi zní zvláštně, jako kdyby záleželo na tom, jak člověk studuje astrologii. Astrologie je umění, je to cesta, kterou se člověk rozhodne jít, když dospěje k názoru, že tato cesta pro něj má smysl. Ano, bylo zde nějaké samostudium a také několik dalších kursů, mj. pod vedením Ing. Jitky Jurdinové a Pavla Turnovského.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:

Astrologický certifikát? Co to je? Snad existuje nějaká ultimátní astrologická autorita, která rozdává „certifikáty“ podle toho, zda si astrolog pamatuje, že Jupiter v Panně dělá něco jiného než Mars ve Štíru? Je to k smíchu…! Certifikáty a společnosti jsou k ničemu, pokud astrolog nemá otevřený kanál intuice a nerozumí, co se vlastně se zrozencem děje. Můžete se naučit stovky pouček a stejně je vám to k ničemu, pokud nerozumíte člověku a jeho horoskopu. Znám jednoho věhlasného „astrologa“ (z pochopitelných důvodů nebudu jmenovat), který tvrdí, že astrolog není astrologem, pokud neovládá zhruba 1900 základních astrologických pouček. Tento pán ovšem také vykládal story, ve které za ním přijel podnikatel, který se chtěl zeptat na svého (již dospělého) syna. Poskytl astrologovi jeho data, načež tato „kapacita v astrologii“ mu sdělila, že jeho syn oslepne. Šokovaný podnikatel zůstal s ústy otevřenými, jak vrata. Následně mu pan astrolog sdělil, že pokud nevěří jeho zjištění ze synova horoskopu, že vedle v pokoji je jeho žena, která je také velmi dobrou astroložkou, že ji zavolá, aby se také na horoskop podívala sama, a řekla, co si o tom myslí. Podnikatel souhlasil. Astrolog zavolal manželku, ona se podívala na horoskop, načež sdělila: „…ale tento člověk oslepne… viď?“ Šok podnikatele byl dvojnásobný. Chtěli byste být v jeho kůži? Jaká je etika tohoto „astrologa“? Je vůbec možné se takto chovat a říkat si „astrolog“, dokonce „spirituální člověk“? Může tohleto být někdo, kdo si snad zaslouží respekt za své „astrologické schopnosti“? Podotýkám, že jde o věhlasného, uznávaného a renomovaného astrologa! Podobných „špeků“ jsem osobně z jeho úst slyšel několik. Jenom jsem žasl, jak si to někdo takový může vůbec dovolit!
Takže… ne. Nemám žádný astrologický certifikát a nikdy ho mít nebudu. Nikdy neudělám tu hloupost, abych nechal někoho jiného, kromě svých klientů, aby rozhodovali to tom, zda a jakým jsem pro astrologii přínosem. Toto ovšem radím i ostatním kolegům: nedopusťte, aby Vás někdo kádroval a hodnotil. Zkušenost každého je nepřenosná a nesdělitelná. Tyto pokusy zde byly již tolikrát! Domnělými autoritami se dějiny jenom hemží, nicméně každá, všechny jsou omylné, protože člověk je omylný. Také já jsem omylný a jediné, co mohu, je podat svědectví o své vlastní zkušenosti, anebo o zkušenosti jiných, kteří s mou zkušeností rezonují. Toť vše, nic méně a nic více. Budoucnost vyhodnotí, co jsem udělal a jak jsem to udělal.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:

Mohl bych tuto otázku odbýt poznámkou o Neptunské a Plutonské tranzitní kvadratuře. Přesto bych chtěl říct, že skutečnou motivací byla snaha zúročit své znalosti z esoterické a duchovní praxe posledních více jak třiceti let formou efektivní služby. Je nesporné, že astrologie je obor, vyžadující ohromnou dávku intuice. Tuto je zas velmi dobře možné rozvíjet pomocí astrologie. Tato starobylá metoda se tak po obrození stane vhodným prostředkem pro rozšiřování intuitivních kanálů lidí. To vše za předpokladu, že se společnost dokáže zbavit pověsti astrologie coby pouťové atrakce vhodné tak akorát pro pobavení a zaujme k ní seriozní přístup. Její obrozená forma bude využitelná jako pomůcka v mnoha oblastech společenských aktivit. Zejména v psychologii, homeopatii a lékařství obecně, zemědělství, ovšem také při sebepoznání a osobním vývoji. Integrální astrologii Vodnářského věku považuji za velmi účinnou metodu sebepoznání pro lidi na rozhraní společensko-kulturní a osobní, případně na osobní a transpersonální úrovni prožívání. Jeden z úkolů, který jsem si vytyčil je přispět k tomu, aby se astrologie dostala na takovou společenskou pozici, která jí právem náleží.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:

Z určitých důvodů nejraději používám nativitu v součinnosti s tranzitními technikami, revoluční techniky, v synastrii většinou radix na radix a harmonický horoskop. Základ mé práce tvoří posouzení tzv. transformačních planet, lunárních prvků, některých citlivých bodů a samozřejmě ascendentu. Dále pak je důležitá pozice a posouzení vazeb Saturna, někdy i Jupitera, a ovšemže vztahu Slunce s Lunou. Pracuji většinou s lidmi na druhém rozhraní a na osobní úrovni prožívání, na které astrologie tradičního pojetí nestačí. Používám také nové astrologické techniky, které jsem vynalezl sám. Zejména se jedná o revoluci cyklu života a revoluce planetárních cyklů. Tyto mi pomáhají stanovit časové průběhy vývojových charakteristik života klienta a jeho učební látku v jednotlivých životních obdobích. S oblibou používám Sabiánské symboly ve výkladu Dane Rudhyara a to nejenom na ascendent a planety, ale také například na Lilith. Zajímavě vypadá jejich aplikace na midpunkty některých exponovaných konstelací, zejména kvadratur a opozicí.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:

U lidí na osobní úrovni prožívání – Campanus, u lidí na biologické a společensko-kulturní úrovni funguje výborně Koch, mundánní astrologie – Placidus. Každý systém domů popisuje určité reálné rozložení energií základní energetické dispozice okamžiku v prostoru. S vyjmenovanými systémy domů mám nějaké zkušenosti. Zjistil jsem, že rozdíl v pozicích vnitřních domů u Kochova a Campanova systému je rozdílem mezi společenskou a osobní úrovní. Toto zjištění sice v některých případech mírně komplikuje výklad, ovšem také jej zásadním způsobem upřesňuje. Vzhledem k tomu, že většinou pracuji s lidmi na osobní úrovni, jako model jejich individualizace je možné velmi výhodně použít právě Campanův systém domů.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:

Oblíbení astrologové: Dane Rudhyar, Elman Bacher, Martin Schullman, Herman Meyer, Jaroslav Popelka, Jitka Jurdinová a v neposlední řadě můj internetový přítel, vynikající astrolog a hudebník John Townley.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:

Výzkum určitých společenských jevů, výzkum lidské inteligence, vztahů, výzkum modelů chování a různých emocionálních a mentálních vzorců a schémat, spirituální seberealizace, výzkum záhadných jevů, další si nechám pro sebe. Ve všech těchto výzkumech mi jde o pochopení praktického dopadu, tj. užitečnosti/škodlivosti těchto jevů a zákonitostí, jimiž se řídí.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:

Astrologie není věda, ač se někteří kolegové z ní vědu snaží učinit. Proto publikační činnost má význam pouze za určitých okolností. V současné době se omezuji na knižní publikace, ostatní aktivity jsem podstatně omezil. Přinejmenším proto, že necítím jako svou prioritu poučovat lidi o svých pravdách. Kdo chce, najde si v mém díle co potřebuje.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:

Astrologie je jednou z účinných esoterických metod zkoumání světa. Měla by být používána výlučně k cílům, které posunou jednotlivce i celé lidstvo na jeho vývojové cestě směrem kupředu, tedy ke stavu hlubší integrace hmoty s duchem. Moje práce ovšem aspiruje na takové cíle i přesto, že vím, že většina lidí vyžaduje od astrologů informace o „jejich budoucnosti“. Mnoho je těch, kteří hledají snadné cesty a nejsou ochotni přijímat zodpovědnost za svůj život. Dle mých zkušeností asi 75 – 80% lidí jdou na výklad pouze proto, aby se dozvěděli zda-li vyhrají ve sportce, zda si: najdou/udrží partnera nebo se s ním seznámí/ožení/vdají/rozvedou/ a tak dále, a tak dále… Odmítám používat astrologii jako „pouťovou atrakci" nebo zavádět klienty předpovídáním výher v loteriích a v láskách a to i přesto, že tím ztrácím čtyři pětiny svých potenciálních klientů. To ať dělají jiní…
Bohužel, situace je dnes taková, že mnoho klientů v zásadě ani neví, co vlastně mají po astrologovi chtít… Není to lepší ani s astrology. Občas mívám klienty, kteří přijdou na výklad někdy i se dvěma dalšími vypracovanými výklady pocházejících i od známých jmen české astrologie. Všichni však jednotně přicházejí proto, že předchozím výkladům nerozumí „ani za mák“ a potřebují někoho, kdo by jim řekl, „jak to vlastně doopravdy s nimi je“. Potěší mne, když se mi to alespoň částečně povede…

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:

Bude se muset poněkud změnit. Vše podléhá vývoji, jehož měřítkem je mimo jiné také úsilí a aktivita člověka v součinnosti s energetickými vlivy našeho okolí. Takzvaná „tradiční astrologie“, jak je s oblibou a s určitou dávkou hrdosti nazývána mnoha ctěnými kolegy, pomalu ustoupí do „propadliště času“. Jedná se o astrologii vznikající ve věku Ryb, a nyní, na prahu Vodnářského věku již zde nemá co dělat. Poměr zájmu o tradiční směry se postupně přesune ve prospěch nové integrální astrologie Nového věku. Vím, že pro mnoho kolegů je to nepřijatelná informace, ale mohu je uklidnit: dokud na Zemi budou převažovat lidé biologické a sociokulturní úrovně, budou mít dost práce…

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:

Pokud synchronizujeme počátek siderického znamení Berana počítaného od bodu 120° retrográdně od Regula s tropickým jarním bodem, jistě dospějeme k esoterickému Vodnářskému věku někdy ke konci roku 2012. Abych uklidnil některé další astrology, které rozčilují poznámky o Vodnářském věku řekl bych, že současně bude začínat věk Býka/Štíra/Lva který odvozuji od vstupu hlavních osí tropického kříže na poslední stupně zmíněných siderických ekválních znamení. Při stanovení siderických znamení musíme ovšem vycházet ze starobylého poznání o Regulu jako králi oblohy.
Pokud použijeme jiné souřadnice, například osu Aldebaran – Antarés, dostaneme výsledky poněkud jiné. Definitivně jsem se přiklonil k fiduciální stálici Regulus po zjištění dalších důležitých souvislostí. Zejména se jedná o vědecké pokusy, prokazující existenci éteru a měření rychlosti a směru pohybu sluneční soustavy vesmírem. Bylo totiž zjištěno (nejméně dvěma nezávislými pokusy), že Sluneční soustava se pohybuje rychlostí asi 300 km/s směrem právě k souhvězdí Lva!
Z tohoto zjištění vyplývá několik závažných důsledků: Regulus, jakožto první hvězda souhvězdí Lva, ležící poblíž ekliptiky má tím pádem nejmenší radiální pohyb oblohou, vyplývající z axiálního pohybu sluneční soustavy směrem k souhvězdí Lva. Z toho důvodu jej staré národy nanejvýš oprávněně použili jako fidux pro stanovení siderického zodiaku, protože jeho pozice na obloze vzhledem k nám se relativně nemění, respektive ne z důvodu pohybu samotné stálice. Za další, Summerům a Egypťanům musel být tento fakt znám. Proto se důvodně domnívám, že znali všechny planety sluneční soustavy i přesto, že do středověké astrologie se dostala jenom posvátná sedmice. Třetím závěrem je, že starověké národy ani zdaleka nebyly tak „technicky zaostalé“, jak se tvrdí v učebnicích dějepisu. Naopak, nejméně pokud jde o stavební, lékařské, astronomické a duchovní poznání a technologie, byly na tom snad i mnohem lépe, než nejvyspělejší státy dnešní doby.
Každý systém má své opodstatnění, ať již siderický, tak také tropický. Podstatné je, aby astrolog uměl vysvětlit, s čím pracuje a proč. Osobně pracuji s tropickým zodiakem. Bližší vysvětlení je uvedeno v mých knihách „Úvod do Astrologie Vodnářského věku“ a také „Astrologie pro Věk Vodnáře“ anebo na mých internetových stránkách.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:

Dane Rudhyar, tento člověk byl „pan astrolog", o tom není žádných pochyb. Jinak znám řadu dobrých astrologů, v ostravské Astrologické společnosti a také mimo ni. Ovšem znám také velmi průměrné astrology, jejichž astrologie je z mého pohledu bezzubá, plna balastu a nemastná-neslaná, jako nedovařené jídlo. Kvality astrologa nejsou objektivně měřitelné a každému vyhovuje jiný přístup. Dobrý astrolog by se měl zdržet neoprávněných soudů, osobních invektiv, měl by být opatrný a mít názor postavený na zkušenosti osobní a svých klientů, měl by se umět poučit z chyb a být optimistou. Dobrý astrolog by měl s každým jednat jako člověk, který si je vědom určité moci nad osudy druhých a nikdy by tuto moc neměl zneužít.
Jsem zvyklý říkat klientům pravdu, upozorňovat je na možná nebezpečí a apelovat na jejich osobní sílu a vůli, kterou mohou vždy úspěšně čelit jakýmkoli ranám osudu. Snažím se posunout klienta směrem dál nikoliv pouze kvantitativně, lineárně, ale také kvalitativně, k pochopení souvislostí jeho života. Tento přístup se mi osvědčil nejlépe a je klienty oceňován tím, že mne doporučují svým přátelům a známým. To je pro mne nejlepší reference a satisfakce.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:

Nemám, a data žijícího astrologa bych bez jeho souhlasu neposkytl nikomu.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:

Ano


Ověřit CSS!