Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno K - Kapic
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno a adresa, příp. tel/fax, email:
Ing. Vladimír Kapic, Růžová 46, Konstantinovy Lázně 349 52,
tel. 606866616,
email: astrolog@kapic.cz.
skype:vkapic

Vlastní prezentace: www.cz-horoskop.cz
Další prezentace: www.kapic.cz


2. Osobní data: den, měsíc, rok, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
Narozen v roce 1967 ve Stodě, Ascendent na 7°Lva v opozici se Sluncemve Vodnáři.

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Vzdělání VŠ v oboru Automatizované systémy velení PVOS (předchůdce vojenské informatiky) dokončeno v roce 1990. V Armádě ČR do roku 1994, od roku 1994 na pozicích správce sítě, programátor a analytik u několika státních institucí. Od roku 2008 programátor freelancer.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Astrologií se zabývám od roku 1994 jako hoby, od roku 2008 na částečný úvazek.
5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
V personální astrologii se hlásím ke směru transpersonální astrologie, kombinované s klasickou astrologií a všemi jinými dobrými myšlenkami, v astrologii mundanní a astrologii událostí vycházím z klasické astrologie.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Funguji příležitostně ve všech uvedených kategoriích s výjimkou výuky. Zejména pak stále astrologii studuji.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Astrologii jsem začal studovat jako samouk z učebnice pana Kefera, Studoval jsem 4 semestry u pana Turnovského, nadále studuji astrologii na příkladech ze života a snažím se jít cestou pochopení a tolerance.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti?:
Astrologická asociace.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
V roce 1994 jsem četl jakousi knihu o výsledcích výzkumů astrologů v USA a řekl jsem si: “No to je nesmysl, to musím vyvrátit.” A od té doby mám astrologii jako své velké hobby.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Kromě základního horoskopu používám prognostické techniky (tranzity, sekundární direkce, priární direkce a solární horoskopy), dále mě zajímá partnerská astrologie, kde kladu největší důraz na oba jednotlivé radixy, vzájemné srovnání- synastrii a kompozitní horoskop. Používám základní horoskop a prvky klasické strologie (10 planet, stálice, domy) doplněné o několik málo prvků jako Cheiron, Lilith a určité body. Dále používám tranzity, progrese a direkce, soláry. V mundánní astrologii používám také horoskopy zatmění, ingresů a konstelací.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Campanovy domy, fungují mi.
12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor?:
V personání astrologii mám v úctě kolegu Jiřího Kubíka, v mundanní astrologii již bohužel nežijícího pana Antonína Baudyše staršího.

13. Máte nějaké další zájmy?:
Jsem houslista a programátor.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích?:
Výjimečně na přání novinářů publikuji tématické horoskopy.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii?:
Pochopení, tolerance a empatie. Mojí filosofií je, že žádný horoskop není špatný nebo negativní, protože každý horoskop je buď člověk, událost nebo firma či jiný subjekt a má svoji roli ve světě.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Astrologie byla, je a bude.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Používám tropický zodiak. Jestli již žijeme věk Vodnáře je těžko řici. Určitě žijeme v zajímavých časech, a to je, myslím si , důležitější.
18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti?:
Pokud doporučit, tak v okolí Plzně jedině Jirku Kubíka :-)

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa?:
Pouze to, co je publikováno.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Souhlasím.

TOPlist