Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno K - Klíma
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Vladislav KlímaVladislav Klíma, Plzeň, Skupova 20,
377422580,
email: vladislav.klima@email.cz,
web: http://www.visualka.com.

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
7.10.1954, Chlumec nad Cidlinou.

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Jsem profesionálně vyškolen pro pozorování dějů nad zemí. Ještě v dobách, kdy astrolog zapisoval pozice planet a domů ručně, tak já jsem pozoroval a fotografoval obrovské prosvětlené obrazovky s rozčleněným kruhem vzdušného prostoru. Zvláštní, že jsem tam nahoře místo hvězd viděl konkrétní lidi. Zajímavá škola.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
První kontakt s astrologií v roce 1986, kdy jsem se v době Černobylu potuloval v blízkosti řeky Tisy v Madarsku. Po návratu jsem dlouhou dobu nespal a měl tak dostatek času vidět život v jiných perspektivách. Jednou z nich byla i ta astrologická. Silné zaujetí astrologií od roku 1997, systematičnost od roku 2001. Praxe od roku 2010.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Zájem o výtvarné umění, snaha -prožít- obrazy, mě spojuje s psychologickými směry v astrologii.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Studuji a zkoumám.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Studuji sám, v letech 2001-2005 společně s -učitelkou-, Lo Hofmanovou.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Ne.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Kdybych měl říci poslední větu, než naposled vydechnu, řekl bych: -Vždyt já jsem se jen točil, stále se otáčím, budu se otáčet. Tato slova starce jsem si zapsal ještě v minulém století.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Upřednostňuji techniku, která je výsledkem spolupráce s Lo Hofmanovou. Každé znamení, planetu a dům zkoumám na hlavních osách. Vznikají tak vztahy, které nejsou jednoduché, přímočaré, příručkové. Potenciál je -kříž-, jednoduše řečeno. Jinak pracuji s aspekty. Aspekt se nesnažím vykládat jako přímý vztah astrologických prvků. Aspekt má být pocítěn na kruhu, průchodem znameními a domy. Mluvím o aspektech, která jdou přes více znamení a domů. Můj hlavní zájem směřuje k cyklům, vazbám planet, které vyplývají z nativity. Pracuji s tranzity, revolucemi a sekundárními direkcemi.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
V první fázi pracuji s plnými 30-ti stupňovými znameními a domy. To je pro -oči-. Chci to vidět -ideálně-. V druhé fázi upřednostňuji Placidův systém. To je pro -cit-. Chci to pocitovat -reálně-. Velmi si všímám prvního, druhého, sedmého a dvanáctého domu. Na takto vypočítáné hroty domů -sedí- stupně zvěrokruhu. Proto mu dávám přednost.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Mám v oblibě všechny astrology, ale vzorem jsou jen ti, kteří ji postrkují směrem k -zázraku- života

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Umění, psychologie, poslech klasické kytary, pěší turistika, víno.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Ne.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Život je doplňkem úsměvu. Čas a prostor se nám směje. Můžeme to vidět v našich nativitách. Je to komedie nebo tragédie?

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Pokud v budoucnosti budou důležité cykly v životních příbězích, tak má na budoucnost přímo záruční list.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Tropický zvěrokruh.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Astrologa by měl dopuručit jeho klient, pokud to astrolog neodmítá. Můj případ.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
Lo Hofmanová (11.5.1951 - )

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Ano.