Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno K - Kruška
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Mgr. Karel Kruška, Masarykova třída 103/114, 41501 Teplice, tel.: 0417 576574
email: krusan2103@volny.cz,

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
21. 03. 1950, 11:05 SEČ = 10:05 GMT (lékařská zpráva)

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
1970 – 1985 osvětlovač a zvukař v Krušnohorském divadle v Teplicích
1986 – 1992 vedoucí a dramaturg Správy městských kin Teplice, FAMU Praha (1990)
1993 - Studio FairNET (prodej přístrojů pro audiovizuální stimulaci, relaxační techniky, virtuální realita na PC),
1997 Silva Method,
1998 - 1999 USA,
2006 - Centrum krizové intervence, o.s. Spirála Ústí nad Labem - Skorotice, Poryv Praha - rogeriánská psychologie a multikultury.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Od roku 1992 hobby (dříve zájem o alchymii, magii a kabbalu), od roku 1997 HaTA, od roku 2000 žák Pavla Turnovského.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Humanistická a transpersonální astrologie.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Astrologii studuji. Podávám informace o HaT astrologii v intencích školy Pavla Turnovského a knih Dane Rudhyara.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Samostudium

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Ne.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Sebepoznání, hledání souvislostí, pochopení souvztažností mezi pohyby na obloze a děním na Zemi, pomoc jiným lidem

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Radix, NOV před * , revoluce – téma období, sekundární direkce - vnitřní vývoj, Sabiánské symboly – inspirace, lunační cykly.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Campanus – přirozené 30° kroky, Zenit.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Pavel Turnovský, Ljuba Axmannová, Martina Lukášková, čtu Dane Rudhyara, Alexe Rupertiho, Liz Greene, Howarda Sasportase a další.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Film, hudba, literatura, výtvarné umění.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Pravidelný sloupek v SD-magazinu (sobotní příloha severočeských deníků), několikrát ČRo Ústí nad Labem, radio TEP.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Souvislost planetárních cyklů a projevů života, strukturálně-holistický koncept vesmíru.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Astrologie jako symbolický jazyk je budoucnost.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Ne, tropický zodiak.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Ne.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
Ne.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Ano.

TOPlist