Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno K - Kubík
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno a adresa, příp. tel/fax, email:
JUDr. Jiří Kubík, MBA, Sokolovská 88, 323 00 Plzeň,
tel. 607 646418,
email: ceskaastrologie@seznam.cz.
Vlastní prezentace: www.ceskaastrologie.cz
Další prezentace: www.horoskopodastrologa.cz


2. Osobní data: den, měsíc, rok, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
27.8.1977 1:20 SEČ Jablonec nad Nisou (sdělení matky + záznam z porodnice)
- platí rektifikace pomocí primárních direkcí 1:21 SEČ
Platí relokace pro Plzeň, do které jsme se s rodiči přestěhovali v roce 1980.

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
V květnu 1997 jsem odmaturoval a do roku 1998 jsem pracoval v projekční kanceláři. Od srpna 1998 do června 2003 jsem pracoval jako geodet.
Od července 2003 jsem pracoval na stavebním úřadě jako referent na oddělení územního plánování, od července 2007 jako referent oddělení odvolání a stížností. Od 1.12. 2011 pracuji jako právník odboru dopravy.
31.1.2004 jsem se vzali s mojí paní Šárkou
1.1.2010 se nám narodil syn Matěj

vzdělání: SPŠ STAVEBNÍ
Od září 2005 jsem zahájil studium na Západočeské universitě, fakultě právnické.
Západočeská universita v Plzni,Veřejná správa (Bc. 2008)
Západočeská universita v Plzni, Právo (Mgr. 2011)
Státní rigorózní zkouška vykonána dne 31.10.2011 v oboru Správní právo (JUDr.)
Rigorózní práce byla zpracována na téma Vyvlastnění.
2011-2014 studium MBA v rámci Brno International Business School (B.I.B.S., a.s.)

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Astrologií se zabývám od roku 1995, kdy mě kamarád František Kazimour poprvé ukázal kolečko horoskopu. Živnostenský list mám vystaven na duben 2000. Astrologie je pro mě především hobby, ale také částečně mojí obživou. Přijímám klienty, vedu kurz astrologie, od roku 2012 organizuji setkávání Plzeňské astrologické skupiny.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Způsob astrologického myšlení jsem se naučil od pana Antonína Baudyše staršího, žáka Ing. Danzera a vycházím především z učebnice Jana Kefera. Tyto tři osoby považuji za představitele astrologického směru, kteří se od ostatních odlišují způsobem astrologického myšlení a přístupu k výkladu horoskopu.
Velmi mě ovlivnil zejména ve vztahu k polovičním vzdálenostem a kompozitním horoskopům kolega Richard Pealling.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Věnuji se poradenství, jsem lektorem kurzů v Plzni, pořádám přednášky, přispívám do časopisů. Od roku 2012 organizuji setkávání Plzeňské astrologické skupiny.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Astrologii jsem původně studoval zejména z prvorepublikových zdrojů (Kefer, Boleslavský, Weinfurter), ale i z celé řady knih dostupných v letech 1995 – 2000, tehdy jsem kupoval prakticky vše co bylo k mání.
Stěžejní pro mě byla návštěva 28.2.2000 u pana Baudyše, která mě otevřela nové obzory v astrologii. Následujících 10 let pro mě představovalo toto přátelství velkou inspiraci a celou řadu dílčích informací, které s odstupem času hodnoceno, byly stěžejní.
Cenné jsou pro mě konzultace s anglickým kolegou Richardem Peallingem zejména s ohledem na práci s kompozitními horoskopy a polovičními vzdálenostmi.
Zhruba od roku 2007 jsem pro sebe objevil překlady antických a středověkých astrologických knih do Angličtiny. Čerpám z děl Claudia Ptolemaia, Dorothea ze Sidonu, římského právníka a astrologa Julia Firmicia Materna, Paula Alexandrijského, Al Biruniho a dalších. Velkou inspirací pro mě jsou knihy jejichž autory jsou americký astrolog Robert Hand a anglický astrolog Joseph Crayne zaobírající se právě znovuobjevovanými technikami helénských, arabských či středověkých astrologů.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti?:
Plzeňská astrologická skupina, Astrologická asociace.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Fascinovala mě možnost, že v našich životech mohou existovat určité zákonitosti a existence systému, který je tyto zákonitosti schopen postihnout.


10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Kromě základního horoskopu používám prognostické techniky (tranzity, direkce a soláry), dále mě zajímá partnerská astrologie, kde kladu největší důraz na oba jednotlivé radixy a vzájemné srovnání. Na dokreslení používám kompozitní horoskop.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Používám topocentrický systém horoskopických domů. Jde o systém domů téměř totožný s domy Placidovými, které dávají v praxi nejlepší výsledky. Systémů astrologických domů je několik desítek.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor?:
Mým oblíbeným astrologem a v přístupu k astrologii nejbližším byl pan Antonín Baudyš starší, velice cenné je pro mě přátelství s Antonínem Baudyšem ml. Postupem času zjišťuji, že nejvíce člověka astrologicky obohacují právě klasičtí autoři, jako Klaudius Ptolemaios či u nás Jan Kefer. Velmi jsem si oblíbil knihu římského senátora, právníka a astrologa Julia Firmica Materna, z moderních autorů je to Joseph Crane.

13. Máte nějaké další zájmy?:
Badminton, kolo, rád jezdím na hory, turistika, cestování.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích?:
www.ceskaastrologie.cz, Astrology Pacific, týdeník SPIRIT, vystupuji na konferencích, festivalech, vlastních přednáškách.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii?:
Astrologie ovlivnila můj pohled na svět, protože umožňuje jedinečný, relativně objektivní vhled do životů lidí.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Astrologie se nachází v jednom ze svých nejlepších období, je veřejně dostupné velké množství literatury, astrologických programů, máme svobodu se astrologii věnovat. Podle mého soudu bude astrologie vzkvétat i nadále.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Používám tropický zodiak více méně s ohledem na tradici, která trvá od dob Klaudia Ptolemaia. S odstupem času si myslím, že tento zodiak je funkční.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti?:
Antonín Baudyš, Antonín Baudyš jr., Richard Pealling

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa?:
Jejich data jsou již zveřejněna na Astrology Pacific.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Ano, souhlasím.

TOPlist