Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno K - Kuldová
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY
Marie Kuldova
1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Marie Kuldová, Třebovská 407, 56 203 Ústí nad Orlicí
mobil: 0603384883

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
21.3. 1965 v Ústí nad Orlici

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Vystudovala jsem Gymnázium s ekonomickým zaměřením (maturita v r. 1983). Dále jsem pracovala jako podniková archivářka. Na začátku r. 1990 jsem se začala intenzivně věnovat józe a zabývat se filosofickými a duchovními záležitostmi. Zajímala jsem se o grafologii, numerologii a astrologii, která mne oslovila natolik, že jsem se rozhodla pro její studium. Po zrušení pracovního místa jsem si zvolila profesionální dráhu astrologa. Zároveň pokračuji ve studiu esoterních věd. Jsem vdaná a mám dvě dcery.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Astrologií se zabývám od roku 1993, profesionálně od 1.11. 1999.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Hlásím se k humanistické a transpersonální astrologii, ale mé pojetí je spíše psychologické, se zaměřením na rozbor osobnosti. Zabývám se také partnerskou astrologií a prognózami do budoucnosti. Používám prvky karmické astrologie. Ráda si s lidmi povídám o jejich problémech a upřednostňuji osobní návštěvu klienta, což považuji za nedílnou součást vypracování horoskopu. Horoskopy vypracovávám v písemné formě v rozsahu 10 - 12 stran.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Pracuji jako astrologický poradce.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Vystudovala jsem Kurz humanistické a transpersonální astrologie a Synastrii u Pavla Turnovského.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Osvědčení o absolvování Kurzu humanistické a transpersonální astrologie a Synastrie od Pavla Turnovského.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Snaha o poznání a pochopení vyšších zákonitostí pro život člověka a jeho další rozvoj.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Užívám domy Campanovy, Zodiak tropický, revoluce, tranzity, synastrii.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Jsem věrná Campanovým domům, ve kterých jsem pracovala již v době studia astrologie.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Jsem ráda sama sebou a snažím se jít intuitivně vlastní cestou.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Jóga, meditace, krystaloterapie, reiki, hudba, tanec, příroda, cykloturistika, film, divadlo.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Pořádám přednášky pro veřejnost.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Na základě sebezdokonalování pomáhat s láskou ostatním lidem.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Astrologie má budoucnost a stane se kva1itnější, pokud se zkvalitní astrolog. Je potřeba se sebezdokonalovat a rozvíjet jako osobnost, abychom mohli stále kvalitněji pomáhat svým klientům na základě lásky a intuitivního vnímání. Díky vlastnímu rozvoji potom rovněž budeme schopni do horoskopu vnést další prvky které mohou současnou astrologii obohatit.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Myslím, že žijeme ještě stále na konci Věku Ryb, ale již s náznaky Věku Vodnáře. Věk Vodnáře může nastat až po transformaci naší planety a hlavně vědomí lidí, což stále ještě probíhá.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
-

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
Nemám.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Souhlasím.

TOPlist