Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno K - Kup
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno a adresa, příp. tel/fax, email:

Milan Kup, Uh.Hradiště
email: milan.kup@seznam.cz.

2. Osobní data: den, měsíc, rok, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):

Současné povolání: obch.manažer (oblast GSM komunikace-mobilní telefony).
Zájmy: literatura (aktivní psaní, zejména texty k hudbě), hudba (téměř vše), filozofie(zejména všechny možné eso-, ale i exoterní směry), sport, trochu aktivněji i dění kolem - politika.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:

Astrologie zejména jako velmi vážný a hodnotný koníček, který se sám (jakoby z nevyhnutelnosti) vynořil při studiu fil. knih. Astropraxe zhruba 5 let. Krédo: pokud se budu moci živit i jinak, není nutné brát od lidí žádné peníze. Je to svým způsobem dar, kterému se ve skutečnosti nedá jen tak lehce naučit (musí se svým způsobem prožít - i zažít), člověk se k němu musí „prokousat" sám.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :

(viz také lze užít i odpověď v bodě 6) Astrosamouk, učitelé: vše existující kolem, Kefer, Sasportas, ale i Rudhyar, Ruperti a jiní. Žádným názorům se nevyhýbám, ale ani je bezvýhradně nepřijímám. Život beru jako pohyb či vyvažování neustálého a nezastavitelného směřování, které když se příliš stočí na jednu či druhou stranu, tak vždy končí samo v sobě (extrému). Život jako cesta bez zlatých bran na konci cesty, neboť důležitější je to, co na cestě potkáme, a jak se s tím vypořádáme. Je to cesta, kterou každý musí jít sám a je na něm, zda užije různých berliček (v jakékoli podobě).

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:

Spolupracuji (občas poklábosím) s několika kolegy či –němi v rámci okolí, občas jim pomůžu s PC programem a pod., ale do jejich názorů (vidění světa kolem) se příliš nevlamuji, protože si sám myslím, že je nesmysl někomu nutit jakoukoli pravdu, když druhý člověk ji vnitřně sám od sebe nepřijme či nebere za svou (viz zářný příklad fašismu, komunismu atd., ale i nesmyslnosti toho typu, že lidé potřebují vše hned vrazit do škatulek a nějak pojmenovat. Pokud už někdo tedy trvá na nějakém jménu, tak nabízím vždy jedno, které se sice v učebnicích nevyskytuje, nicméně postihuje podstatu věci: PARATEISMUS, buď si to přeložte jako PAR-ATEISMUS nebo jako PARA-TEISMUS (myslím, že už toto –přeloženo z latiny- je samo o sobě dost výmluvné. Pokud ne, tak před uvedené slovo lze dopsat ještě přídavné jméno SYNTETICKÝ ).

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:

(odpověď viz bod 5)

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti?:

Certifikáty mě nezajímají, ani jsem se nikdy po žádném nepídil. Dle mého názoru to není vůbec nutné, buď člověk umí lidem pomoci a oni za ním chodí a nebo ne - a je mu i ten nejlepší certifikát k ničemu. Jedno pravidlo však platí: dobrý astrolog = dobrý psycholog.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:

(opět odpověď již výše viz bod 4) A pak taky zjištění, že ono to obstojně funguje a lze tím pomáhat nejen sám sobě, ale i lidem okolo – byť je to někdy téměř zbytečné mrhání energií, ale to je život.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:

Dělám pouze horoskopy lidí. Natal graf – co by základ, pak tranzity a poslední dobou hodně k tomu sekundární progrese (solar arc), které mimochodem ve zpřesněné podobě (konj. orbis 2°, opoz. kvadr. trig. sex. 1° - další asp. nejsou vůbec nutné) dávají až neskutečně přesné odpovědi. Samozřejmě i různé porovnávačky: synastry, composite a comparison grafy. Zastávám názor, že k výkladu stačí jednoduchost (tzn. základní prvky: 5 nejsilnějších aspektů, významné či nějak a něčím zajímavé hroty domů a znamení, planety + Chirón + lun.uzly, asteroidů není až tak třeba, stálic asi tak 10 a to jen v případě, že jsou opět nějak významné – např. můj Natal: Asc. konj. Vega, dále bych řekl, že paralely, středové body a pod. věci mne zatím o své nezbytnosti příliš nepřesvědčily - jsou to většinou všechno již odvozené /či sekundární/ věci ze základu). Zmíněná jednoduchost však musí být jasná a přesná (časy, polohy). V horoskopech (možná trochu na rozdíl od chápání života) nepoužívám příliš mnoho mystiky, a zdůvodňování tzv. reinkarnace nejen v horoskopech – ale i jinak - mne zatím nepřesvědčila. Souvisí to s mým filozof. názorem o tom, že ji lze vysvětlit několika protichůdnými názory. PC program: Astrolog 5.40 (Dr. Walter Pullen).

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:

Vyzkoušel jsem průběžně všechny možné systémy domů, nejlíp se zatím pro potřeby aktuálních výkladů beze sporu jeví systém topocentrických domů. Vychází zřejmě ze žité životní praxe, ze života samého. A protože ona kvalita života vychází z toho- v čem vznikla- kvality a obrazu zákonů, které jsou platné v celém „zbytku" vesmíru, tak to vše spolu naprosto dokonale koresponduje – zvlášť v horoskopech, které „nejsou pevné" (např. tranzity).

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor?:

Vážím si každého, kdo dokázal, že jednak cosi umí a jednak to pak také veřejně, dlouze a zbytečně nerozvádí.

13. Máte nějaké další zájmy?:

(viz výše bod 3)

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích?:

Čas od času něco někam napíšu, většinou to o astrologii není, ale spíš ono pochopené používám v běžném životě. Astrologii není třeba nějak zvlášť obhajovat, dokáže se obhajovat sama - a přesvědčovat navenek někoho o nějaké kvalitě, kterou onen dotyčný absolutně nechápe a přitom o ní polemizuje, je „házením perel sviním". Stejně tak nelze udělat astrologem toho, kdo se to naučí pouze z knih a nemá to v sobě, vnitřně to neprožije.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii?:

Podle výše sdělených názorů musí být zřejmé, že astro kopíruje filozoficky to, co žiju – jinak to snad ani není možné. Blíže a významově lze použít odpověď viz bod 6.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:

Astrologie žije díky tomu, že žije v lidech. Teoreticky pokud by zůstala jen v knihách (což se nikdy nestane vzhledem k povaze člověka jako takového, který má hluboce zakódovanou touhu hledat pořád nové a nové), pak by šlo latentně hovořit o přípravě na pohřeb. Ale k tomu nedojde, už i proto, že existuje spousta lidí viz bod 14. Přežila-li navíc ze starověku až do dnes (což je důkaz sám o sobě), tak není třeba mít jakékoli obavy, je to přece věc, která „už tu jednou je". Pokud to vezmeme do důsledků, tak astro dostatečně mrzačí už sami astrologové svým často nesmyslným dogmatismem. Ten, kdo jiné vyučuje, musí umět nabídnout vše – veškeré možné prameny informací, ne stavět na významu vlastní školy a preferovat ji. Je třeba se spolehnout na talent žáka srovnat se s informacemi a dát si to dohromady. Jen tak mohou vyrůst kvalitní pokračovatelé. Neříkejme: to je super, tohle je hrůza, neprosazujme své vlastní oblíbence – nikde, ani v astrologii ne, a pak možná jednou bude všem lidem lépe.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiku, nebo nějakému jinému systému?:

Věk není podstatný.
V PC mám nastaveno: Tropical, geocentric.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti?:

(viz body 5, 12 ale i význam bodu 17)

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa?:

Snad ani ne.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:

Myslím, že to není nezbytně nutné, jde mi hlavně o to, aby existovala nějaká možnost případného kontaktu na lidi, kteří se zabývají podobnými věcmi jako já.


TOPlist