Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno L - Lehner
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY
lehner
1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Petr Lehner, Nevanova 1051/13, 163 00 Praha 6- Řepy I
Tel./fax.: 02/ 302 30 78, mobil: 0604/ 91 51 57
E – mail: bene–dixi@volny.cz
Osobní prezentace: http://www.volny.cz/bene-dixi/LEHNER.HTM

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
Nar.: 9.3.1947 v Praze

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
V prvním oběhu Saturna základní vzdělání, středoškolské - průmyslový obor. Vstup na bohosloveckou fakultu, ze které velmi rychlý odchod.
Do druhého oběhu Saturna vstoupil s pevným odhodláním pochopit odkud a kam lidstvo kráčí. Přijal japonského učitele, který vedle zenu se zabýval bojovými uměními a jeho výrok: Vrcholem boje je nebojování.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Astrologii jsem se zabýval delší dobu již v minulém politickém systému a jinak než profesionálně a na plný úvazek to ani nejde - jinak je to diletantismus.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Vlastní směr, vykrystalizovaný mnohaletým studiem starších i novodobých systémů astrologických i filosofických včetně orientálních za použití moderních vědeckých metod (genetika, psychoanalýza, atomová fyzika aj.).

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Astrologii předávám pouze individuálně.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Samostudium z anglické, německé i české astrologické literatury, konzultace, vedení japonského učitele – učení o „nebojováni", o věčné přítomnosti, japonská, čínská astrologie...

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
-

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Protože každý člověk je jiný a většina systémů, jak v psychologii, tak ve filosofii příliš bagatelizuje, začal jsem hledat metodu, která by dokázala zmapovat každého konkrétního jedince a tím mu pomoci řešit jeho osobní problémy, a to vedle genetiky dokáže jenom astrologie.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Užívané prvky a techniky:V astrologickém poradenství se specializuje na Lilith - Černou lunu, jakožto na jeden z klíčových prvků horoskopu, a věnuji se holistickému pohledu na člověka, metoda polosum, solární, lunární revoluce, sekundární direkce, prvky čínské astrologie a jiné.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Domy Placidus, potvrzeno praxí.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
-

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Jak jsem již předeslal, filosofie, psychologie, genetika.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Něco napsat je pokoušet se zastavit nezastavitelný pohyb, jako něco vyfotografovat a po letech zírat, jak to již není pravda.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Zajisté.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
To, co o budoucnosti světa.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Ve vesmíru to není až tak jednoduché, že je například věk Ryb, tečka!, a vteřinu na to věk Vodnáře.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Před dvaceti lety bych řekl Jan Kefer, poté z těch známějších u nás L. Greene, B. A. Nertz, W. Lilly, D. Rudhyar, S. Aroyo i jiní, u nás neznámí ... a dnes? Inspirace je možná od mnohých, ale nejlepší je vytvořit si vlastní cestu a hlavně to musí fungovat.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
-

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Souhlasím.

TOPlist