Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno L - Lopourová
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
lopourova Renata Lopourová, Dusíkova 2, 162 00 Praha 6
tel 220 611 138, mobil 603 433 610
email: tetarenata@volny.cz
web: http://www.volny.cz/tetarenata/


2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
14.5.1952 16:45 Ostrava, zapsáno v mém sešítku mou matkou

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
viz moje www.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
od roku 1975, profesionálně od 1988.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
v souvislosti s léčitelstvím a karmickou.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
astrologický poradce, přednáším populárně o astrologii, astrolog v médiích - 4 roky pořad na F 1.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
samostudium, soukromě pod vedením paní Stanislavy a Mileny Černé.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
ne, astrologická společnost neodpovídala na mé žádosti o přijetí.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
esoterika, léčitelství.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
všechny dostupné, kterým rozumím.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Placidus, tak jsem se naučila.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Grumlík.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
psychotronika, léčitelství.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
publikace Astro, Regena, Regenerace, televize, rádia, přednášky pro různé kulturní instituce.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
jako učitelka jogy - radža jogin

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
záleží na astrolozích.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
myslím, že je to jedno, hranice souhvězdí byly koncipovány v roce 1929 Astronomickou Unií, a pohyb jarního bodu je o jeden stupen za 72 let, Vodnářství není postavením Jarního bodu, ale vývojem, myslím, že do něj vplouváme a v nejbližších 200 letech v něm budeme určitě již plně.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Žižka, Baudyš starší, Kulovaný.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
-

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
ano.