Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno L - Lorencová
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno a adresa, příp. tel/fax, email:
ing. Věra Lorencová, Vrchlického 16, 736 01 Havířov Podlesí, tel.: 0603 765 849

2. Osobní data: den, měsíc, rok, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
leden

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
po SVVŠ vystudovala VŠCHT Praha, většinu života jsem učila (+DPS a další různé vzdělání), mám 2 syny.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
přerušeně, 1994-96, a nyní půl roku jako hobby

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
astro zdraví a astrologie psychologická

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
začínám navštěvovat astrologickou společnost v Ostravě.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
samostudium a v astrologickém společenství

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti?:
-

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
V rámci hledání smyslu člověčí existence ve Vesmíru a mé, zájem o vědu a chemii, přírodopis a bylinnou léčbu, člověk a zdraví, tělo a psychika, filozofie, sociologie, psychologie, víry atd.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
AS, DCS, MC, IC, živly, planety, aspekty, konfigurace, domy. Ručně vnímám celistvé sestavy, rámcově plus temperament, charakteristiku.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Placidus, vychází mi můj život dle něho.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor?:
Karem Hamakerová - Zonoagová

13. Máte nějaké další zájmy?:
mnoho: hudba, sport, pes, vztahy lidí, mystika, joga, mytologie.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích?:
-

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii?:
Vše na Zemi má smysl ať už mu rozumím, nebo ne. Je celistvá oproti nějaké filozofii, určitému náboženství, nějaké vědecké specializaci jako je fyzika . Je v ní vše, jen to dokázat najít.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
že by se měla stát součástí psychologie, lékařství a všude, kde se pokoušíme pomoci člověku.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiku, nebo nějakému jinému systému?:
předpokládám, že lidstvo ve věku Vodnáře by mělo být empatické, přátelské, bez emocí jako agrese, závist (viz Celestínské proroctví) láskyplné, takže NE!

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti?:
-

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa?:
-

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
ano

TOPlist