Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno L - Lukášková
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno a adresa, příp. tel/fax, email:
Martina Lukášková, Radlická 99, 150 00 Praha 5, tel.: 728 11 35 02, e-mail: m.lukaskova@tiscali.cz

2. Osobní data: den, měsíc, rok, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
6.září 1971, 00:35 SEČ Praha (maminka přesně zaznamenala, lékař. zpráva shodná)

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Střední ekonomická škola 1985/89, práce v bance, studium Komenského evangelická fakulta UK 1990/92 nedokončená, mateřská dovolená 1992/96, 1993 studium astrologické školy P. Turnovského,1996 pošták v Úvalech, od r. 1997 profesionální praxe astrologie linka Gemini - astrolog na telefonu a kancelář v Praze

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
astrologií se zabývám od roku 1993, profese 1997 na plný úvazek

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Humanistická a transpersonální astrologie

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Astrologický poradce a také doučuji studenty astrologie

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Samostudium, Astr. škola P. Turnovského

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti?:
Osvědčení od P. Turnovského z roku 1994

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Sebepoznání.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Trpělivost, nativita, tranzity, sek. direkce, transolární horoskop, srdeční rytmus, lunosoláry, relativ - pro synastrii.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Campanův.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor?:
D. Rudhyar, A. Ruperti, P. Turnovský

13. Máte nějaké další zájmy?:
Ano, život

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích?:
Vydávám od r. 1999 astrologický bulletin Transformotor, psala jsem krátce do Astra, QUO, vystoupila jsem v televizi i v rozhlase.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii?:
Astrologie je symbolický jazyk.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Budou-li otevření lidé neustále hledat smysl svého života a budou-li k tomu používat astrologické symboly, pak má astr. budoucnost.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Ne, ve "věku Ryb". Pan Špůrek k tomu má také co říci, co Vy na to? Který úhel pohledu zvolíme?

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti?:
-

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa?:
Astrolog- Markéta Starinčáková nar. 1.4.1957 , 4:35 SEČ, Praha, zemřela 7.1. 1999 v 17.00 SEČ Praha po těžké nemoci.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
ano.

TOPlist