Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno M - Mach
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno a adresa, příp. tel/fax, email:
Jmenuji se Karel Mach, bydlím ve Znojmě, Na hrázi č.34, PSČ 671 81, telefon 0624/248467

2. Osobní data: den, měsíc, rok, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
Narodil jsem se dne 26.3.1945 v 11.43 ve Stíčanech u Chrudimi, jak mi sdělila matka.

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Po vystudování Střední průmyslové školy strojnické v Chrudimi jsem prošel několika profesemi technika, ale i vychovatele a vojáka v další službě. V roce 1975 jsem se oženil a moje manželství nebylo zrovna to nejšťastnější a bylo rozvedeno. Mám dvě dospělé dcery. V poslední době jsem zaměstnaný jako mistr infrastruktury u Správy dopravní cesty (ČD) Brno, Správy tratí Znojmo. Hobby mám hypnózu a astrologii a lidskou psychiku vůbec.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Astrologií se zabývám asi 7 let (od 1993) a mám ji jako hobby.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Hlásím se hlavně k psychologické astrologii včetně předpovědí za pomocí progresí a tranzitů.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Každý horoskop je radou do života a měl by klientovi sloužit v jeho další orientaci a pokud tomu tak není, nemusel si horoskop nechat dělat. Podle mne každý astrolog je tedy nutně i poradce.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Astrologii jsem studoval samostudiem. V žádném astrologickém společenství zatím nejsem ani astrologii neprovozuji pod vedením nějakého astrologa. Ze svých zkušeností ale vím, že naši renomovaní astrologové soukromé informace neradi podávají.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti?:
Astrologický certifikát nemám, ani nejsem členem astrologického společenství. Do budoucna o tom ale uvažuji.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Důvodem pro studium astrologie je vlastně psychologie člověka a tak trochu i touha po odkrývání těžko poznatelného, což astrologie obdivuhodně poskytuje.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Po provedení psychologického horoskopu na základě radixu a na žádost klienta provádím prognózu pomocí progresí a toto si ještě kontroluji tranzity. S klientem zůstávám potom obyčejně ještě nějakou dobu alespoň v písemném styku.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Nejraději mám systém domů podle Placida. Zkoušel jsem i jiné systémy, ale při vzájemném porovnávání jsem došel k tomu, že Placidův systém je asi nejreálnější. Navíc nedělám horoskopy pro Eskymáky.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor?:
Oblíbené astrology samozřejmě mám. Jsou jimi především autoři současné astrologické literatury.

13. Máte nějaké další zájmy?:
Jak už jsem řekl - zajímám se i o hypnózu, jako účinnou psychoterapii.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích?:
Nepublikuji ani nevystupuji v médiích.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii?:
Porovnáváním horoskopů dětí a jejich rodičů se dají vysledovat i prvky dědičnosti.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Je škoda, že se nedá využít astrologie v širším měřítku třeba v kriminalistice. Na druhou starnu je možná dobře, že toto není možné kvůli manipulaci.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
V astrologii stále jedu podle autorů současné astrologické literatury, podle kterých jsem se naučil horoskopy dělat.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti?:
Mohu doporučit zase jenom autory současné dostupné astrologické literatury: H.Sasportas, Liz Greenovou, N.Kleina, N.Campiona, M.Heindela, M.Špůrka, P.Turnovského a J.Grumlíka, kterým jsem vlastně s astrologií před 7 lety začínal.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa?:
Přesná data jiného astrologa momentálně neznám.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Se zveřejněním mých dat v Encyklopedii astrologů České republiky souhlasím.

TOPlist