Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno M - Manica
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY
Igor Manica
1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Igor Manica - AFRODIAS, Planckova 4, SK - 85101 Bratislava, Slovenská Republika
email: afrodias@inmail.sk
web: http://www.afrodias.szm.sk

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
1969

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Nájdete na http://www.afrodias.szm.sk/ThatMeSK.htm

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Môj prvotný záujem o astrológiu siaha do veku 15-tich rokov. Systematicky od roku 1991 a profesionálne od roku 1995.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Klasická hermetická astrológia: Staroegyptská, Grécko-Rímska, stredoveká, - najmä podľa starích autorov.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Pracujem ako astrologický poradca, autor, pradnášateľ, výskumník.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Predovšetkým samoštúdium, tiež jeden kurz.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Certifikát astrologického kurzu, podnikateľské oprávnenie na astrológiu od 1995 roku.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Záujem spoznať ľudí, duchovný svet, a skryté osudové vplyvy celkovo, v kontexte ďalších hermetických vied.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Radix, horoskop počatia, stálice, polosumy, astrologické body podľa Ptolemaia. Pravé primárne direkcie (a konverzie), Ekvatoriálne direkcie (1 stupeň = 1 rok), tranzity, 12-tinový direkčný kľúč, staré tajné metódy a ich zdokonalenia, vlastné objavené metódy, (nikedy paralely tranzitov). Tieto metódy sú najspoľahlivejšie, časovo presné a exaktné.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Placidus (0 - 66 stupňov zemepisnej šírky) - pre prognostické účely sú najpresnejšie a najexaktnejšie. Nad 66 stupňov Topocentrické. Pre niektoré účely Regiomontanove.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Kefer, Ptolemaios, Ebertin, Glahn, Kuhr, Šob, Paprocki, Asboga, Baumgartner, Kepler, Špůrek, (Bardon)...
Igor Manica
13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Mágiu, alchýmiu, staroveký Egypt, grafický dizajn - logá a znaky, historické železnice, literatúru, umenie, cestovanie, strelectvo...

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Niekedy: na internete, v časopisoch, na prednáškach, v televízii - STV. Väčšinou o astrológii.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Často sú v nej naznačené dôležité osudové vplyvy a možnosti, preto dôležité rozhodnutia a činy robím podľa možnosti v súlade s týmito vyššími silami - Astromágia.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Jej prínos bude pre život čoraz väčší, badateľnejší a po prekonaní predsudkov ľudí a doby, si časom vydobyje vážnosť a uznanie, ktoré jej patrí, ako jednej z troch najstarších hermetických vied na svete.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Vstupujeme do veku Vodnára. Tento prechod je plynulý a dlhodobý (cca 10 - 30 rokov), lebo je odvodený od precesného pohybu na pozadí súhvezdí, ktoré sa prekrývajú alebo tvoria medzery na oblohe. Od najstaršej prehistórie až po dnešok boli tieto 2 tisícročné epochy zaznamenávané symbolom príslušného súhvezdia a duch toho veku nesie vždy vplyvy príslušného súhvezdia, čo sa bežne prejavuje aj v živote a konaní ľudí a národov.
Používam ideálny Tropický zverokruh, pri niektorích prácach používam skutočnú precesiu (- nie však žiaden z modelov Syderického zverokruhu.)

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Poznám ich veľa.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
Nemám súhlas na ich zverejnenie.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Áno.