Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno M - Materková
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Bohumila Materková, gen. Svobody 613, 674 01 Třebíč
tel: 0603/ 913 305
email: astrovega@volny.cz
web: www.volny.cz/astrovega

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
10.11.1958, Praha, hodinu neuvádím - je nepřesná, matka ji neví přesně.

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Můj osobní a profesionální život se navzájem prolínají, už v dětství jsem měla silnou motivaci k duchovnu, víře, k léčitelství v mé babičce. Měla jsem hodně zájmů. Byla jsem všestranně talentovaná, chtěla jsem na konzervatoř, ale nevyšlo to. Nakonec jsem absolvovala Odbornou školu spojů a telekomunikací. Nyní pracuji samostatně na živnostenský list, přitom jsem se stále zabývala a zabývám esoterikou, duchovními vědami.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Astrologií se zabývám dlouho, měla jsem štěstí. Během mého astrologického a duchovního vývoje jsem potkávala ty správné lidi. V roce 1995 jsem se rozhodovala mezi léčitelstvím, astrologií. Převládla astrologie, od roku 1998 se astrologií zabývám na částečný úvazek, jednou bych chtěla na plno, profesionálně.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Zabývám se osobním výkladem, tranzity, astromedicinou, karmickou a partnerskou astrologií.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Pracuji hlavně jako poradce, občas přednáším. Výzkum ano, ale spíše pro své poznání. Měla jsem dva žáky, jednoho na numerologii, druhého na základy astrologii. Napsala jsem malou knížečku s astrologickou tématikou, spíše pro své klienty.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Samostudium, poznatky z praxe. Rok studia na Astrologicko léčitelské škole manželů Sehnalových, potom kurz astrologie v Brně, přednášel a učil pan Langmajer.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Mám certifikát o absolvování kurzů. Jsem členka Astrologické společnosti ČR, od roku 1996.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Touha, zcela přirozená, poznat něco víc, než materiálno, být užitečná a dávat druhým něco ze sebe.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Nejprve jsem počítala za pomocí Efemerid, nyní používám program firmy APAS.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Domy typ Placidus, Kochovy. Vyhovují mně.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Zaujal mě typ výkladů pana Stříbného, vážím si i pana Langmajera, ale vzor mi dává život sám a všichni lidé, s nimiž se potkávám.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Hudba, sport, výtvarná tvorba, ráda čtu, dále se zabývám výkladem karet, numerologií. Zajímají mě otázky prožitků blízkosti smrti a smrt sama, navíc se zajímám o duši zvířat, rostlin, minerálů.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Zatím ne, když jsem požádána, pak přednáším.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Před Bohem jsme si všichni tovni, Bůh naloží na záda každému jen to, co unese.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Že se stane běžnou a potřebnou součástí života, ale jednou přijde generace na takové výši, že již nebude astrologii ptřebovat. Zatím je veliký pomocník při sebepoznání a řešení různých potíží.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Nemyslím, ale věřím, že tento věk opravdu přijde až bude na to lidstvo zralé.
Používám tropický zodiak.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Nevím, každý byl a je přínosem pro společnost.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
-

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Ano.

TOPlist