Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno M - Melichar
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Ing. Jaroslav Melichar, Obchodní akademie a OŠ, Komenského 927/12, 408 01 Rumburk, tel. 0413/332 434.

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
Nar. 28. 5. 1954 ve Varnsdorfu (11:17).

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Absolvent ČVUT-FEL Praha, obor ekonomika a řízení energetiky, při zam. DPS na ČVUT-VÚIS Praha, ekonom k. p. TOS Varnsdorf, později středoskolský profesor (dosud).

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Intenzivně od r. 1993, pouze jako hobby, případně zdarma pořádané kurzy pro zájemce.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Tradiční astrologie, vazby na hermetismus, mystiku a jógu.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Kurzy a přednášky v Astrologické škole Obchodní akademie a OŠ Rumburk v prostředí pyramid a tedy s výukou využívající učení v hladině alfa (ve formě zájmové činnosti pro studenty a veřejnost zdarma). Příprava učebnice astrologie pro střední školy.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Autodidakt (především z děl předválečných autorů; českých např. Boleslavský, Kefer, Šob aj.; zahraničních např. Heindel, Parkerová aj.); komunikace s kolegy astrology.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Člen Astrologické společnosti ČR.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Zvědavost, co je to za naukou, která provází člověka od počátků civilizace a byla známa všem kulturním národům.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Horoskop tropický, domy Placidus; tranzity.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Placidus.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Johannes Kepler.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Jóga, mystika, historie.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Sporadicky v časopisech v souvislosti s využiváním pyramid pro učení; v kurzech vlastní učební texty.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Pochop to a budeš šťasten (závěrečná věta Memfidské desky).

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Je to univerzální nauka všech věku.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Žijeme na rozhraní věku. Přednost tropickému Zodiaku.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Johannes Kepler; Emil. V. Havelka.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
Ne.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Ano.

TOPlist