Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno M - Měšťanová
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Jaroslava Měšťanová, Barrandova 34, 326 00 Plzeň,
email: ezoterika@volny.cz, časopisy na internetu: www.doktorka.cz a www.navratkezdravi.cz

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
8.12.1951 v 16:45, Plzeň.

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Životopis:
4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
1994 profesionálně pomocí počítačového programu APAS.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Směr – zdravotní astrologie, operace, početí, nemoci, psychika, ale to všechno zahrnuji jako práci a rozvíjení čaker, energických center v těle. Pracuji s body, progresním horoskopem a souběžně s intuicí, díky letitým zkušenostem.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Pracuji jako astrologický poradce v oblasti zdraví a čaker a souběžně k tomu patří mé obrazy, které energii dle horoskopu symbolizují. Podle horoskopu maluji obraz – biorezonátor pro člověka.
Vedu astrologické kursy formou přednášek v Praze, Písku, Rakovníku, Příbrami, Plzni, a jako lektorka seminářů či vzdělávacích pobytů u moře.
Výzkum – zdraví, karmické příčiny, možné posuny Ascendentu jako změna po homeopatické léčbě nebo šoku. Rozlišení fyzického a mentálního Ascendentu. Pozorování nových bodů odvozených od Lillith a Chirona a Pluta. Prognozy budoucnosti dle zatmění Slunce.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Samostudium, účast na astrologických kongresech, dvouletý semestr Rudolfa Starého – certifikát Astropsychologie.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Jsem členem Astrologické společnosti od roku 1998. Certifikát Astropsychologie viz výše.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Hlavním důvodem, proč se věnuji astrologii v souvislosti s esoterní psychologií je praktičnost. Je-li klient v akutně havarijní situaci, nebudu mu vysvětlovat kde má Saturna a Pluta a co mu jde přes co, ale zvážím situaci a pomohu radou, bylinami, biorezonátory a řeknu příčinu, která mu stav zapříčinila a na čem nyní má pracovat, v podstatě důležitý transit.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Radix horoskop, progres, Solar, transity, horární horoskop někdy i předsunuté planety. Vztahově synastrii. I kompozitní horoskop. Potřebuji – li důležité období, sečtu horoskop člověka a daného času a mám zkušenost, že tento kompozit vyjde hodně zajímavě, např. horoskop Diany a datumu její smrti.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Placidovy. Mám důvod, že vždy je někde nějaká nedokonalost a vždy je třeba počítat se stále stejnou chybou.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Liz Green je absolutní jednička. Sasportas, Rudolf Starý.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Další zájmy – malba obrazů na astrologické téma, Tarot, Numerologie, Aurasoma, byliny, joga. Vzhledem k mým padesátiletům je to dosazování kamínků do mozaiky a také praktická stránka – ne každý ví hodinu narození.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Publikuji na internetu: www.vplzni.cz, www.doktorka.cz, www.navratkezdravi.cz

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Osobní filozofie má návaznost na Jungiánskou psychologii – svébytí, ta moje je nalezení různých jemností příčin a následku dle funkce čaker a čakry či planety a znamení jak k sobě vázat.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Časem bude lidstvo využívat astrologii už od kolébky – čili narození dítěte, děti se budou vychovávat dle horoskopu tak, aby se rozvíjely a nikoliv potlačovaly, což odbourá mnoho nemocí a negativismu ve společnosti. Hospodářství a zdravotnictví bude tyto služby využívat z důvodů větší hospodárnosti a prevence. Společnost bude více vědoucí – věk Vodnáře a nikoli chaos – Ryby.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Jsme na přelomu Ryb a Vodnáře, energie jedna postupně přechází v energii jinou, jsou změny na planetě, vše zastaralé a nepružné ke změnám odchází. Žijeme v době otřesů.
Tropický zodiak.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Učila jsem se dle Kefera rozšiřovaného samizdatově. Dle astrologa pana Svidenského mého dlouholetého učitele. Jeho filozofie byla, že duchovně vyspělá bytost si Ascendent posune kam potřebuje, ale že je hlavně na zlatém středu. To je i Buddhova filosofie, nyní i má.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
Data narození mám, ale úmrtí nevím přesně.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Souhlasím s uveřejněním dat.

TOPlist