Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno M - Milošová
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Vanda Milošová, 606 760136,
email: vmilosova@iol.cz

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
30.11.1962, Přerov, 11:48; sdělení matky shodné s lékařskou zprávou, rektifikováno.

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Po základní škole studium na matematickém gymnáziu M. Koperníka v Bílovci, poté VUT fakulta elektrotechnická v Brně, mateřská dovolená, od roku 1994 podnikám, od roku 1995 daňový poradce zapsaný v Komoře daňových poradců ČR. Vdaná, 3 dcery.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Od roku 1997, jako koníček.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
K astrologii.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Občasný poradce.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Nejrůznějšími způsoby, což trvá.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Příliš si na certifikáty a tituly nepotrpím.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Zvědavost.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Obvyklé. Radix, tranzity a direkce, profekce, synastrii, horáry.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Placidovi, protože je většina výkladových pravidel tvořena pro tento systém a protože svou vnitřní konstrukcí odpovídá toku času v prostoru a tím i vztahu mezi pozemským polem, reprezentovaným domy, a nebeským polem, reprezentovaným znameními.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Na vzory jsem příliš velký rebelant, ale velmi si vážím setkání s mnoha zajímavými a ispirujícími lidmi. Jmenovat je nebudu.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Sport, dobrou muziku, dobré knihy, kytky.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Ne.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Jediné, co můžeme ve vztahu k budoucnosti ovlivnit, je přítomnost.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Je v rukách astrologů.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Tropickému, protože vyjadřuje vztah Země, Slunce a planet v rámci Sluneční soustavy, která je naším nejbližším vesmírným polem, doplněném o působení stálic, což je vztah siderický.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Jarmilu Gričovou, Břetislava Švidrnocha.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
Známá data znovu zveřejňovat netřeba, ostatní nemám oprávnění zveřejnit.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Ano.