Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno M - Mrázek
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Ladislav Mrázek, ing., bytující : Písečná 2924/11, Ostrava - Zábřeh, tel. 623 8117, e-mail : l.mrazek@volny.cz

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
Datum narození 4.12.1966 v 9 hod. 45 min. SEČ v Ostravě dle záznamu z porodnice, korekce zatím neprovedena.

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Čtvrtého prosince 1966 jsem po sestupu ze světů hvězdných procitnul na pozemské pláni jako - po tělesné stránce - samostatný jedinec. Od mládí s dosti podlomeným zdravím. ZŠ, gymnázium s orientací na přírodovědné obory ( M,F,Che). Stavební fakulta VUT Brno, obor vodní hospodářství. ( V průběhu studia dost těžký úraz 5.2.1989- přerušené studium ). Práce v Brněnských vodárnách a kanalizacích na počítačových modelech ( vodovodní a kanalizační síť, řízení vodárenské soustavy ). Civilní vojenská služba v nemocnici. Ostravské vodárny a kanalizace ( odd. vodohospodářského rozvoje ). V souč. době výdělečně nečinný. Dosud svobodný bez závazků k potomstvu.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
S astrologií jsem přišel do styku v roce 1992. V současnosti jako hobby. V jistém výhledu chci pracovat jako profesionální poradce objasňující duchovní příčiny všech hmotných okolitých projevů.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Pravá astrologie je jednotného ducha - a přijde doba, kdy to bude znát i v rámci naší současné astrologické džungle zde na Zemi. Pomáhá lidem blíže k zformování onoho oltáře, jenž patří Jemu a jest střediskem našeho nitra, a pak přirozeně i dále - jest jedním z klíčů klenotnic nebeské moudrosti a pomáhá nám k vědomé dokonalosti ve všech našich projevech.
V rámci názorového spektra bych se zařadil k centrálnímu "slunečnímu" kosmicky duchovně-bytostnému proudu ( proud, který v sobě zahrnuje poselství živého křesťanství ).

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Doposud jsem nebyl veřejně činný. V určitém širším výhledu s tím ale počítám ( za předpokladu, že se nezkazím ještě více, nežli jsem, ale spíše naopak ). Rád bych se spolupodílel na ustavení a rozvoji duch. vědy v ČR.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Téměř výhradně samostudium. Z kurzů toliko 1 ročník u Pavla Turnovského.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Rád bych získal certifikát nehmotného společenství lidí dobré vůle.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Tak to na mne přišlo.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Základní běžně používané. Snad že člením každé znamení zvěrokruhu znova na celý zvěrokruh ( po 2.5° ).

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Campanus; astrologie srdce.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Vážím si lidí, kteří ze svých duchovně-bytostných proudů inspirace vědomě snáší něco vpravdě hodnotného tady na Zem ( v našich zeměpisných šířkách např. Ladislav Moučka, Pavel Turnovský, Daniela Fischerová, Dr.Emil Páleš ). Ctím všechny astrology, kteří se v duchu vyvíjí, ať již se jim pozemsky vede jakkoliv.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Zajisté. Hory. Nábožensky orientované umění. Duchovní věda. Počítač. Pes "Jera" (boxer).

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Publikovat budu, až budu mít co.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Úhelným kamenem mého světonázoru - nikoli výhradně astrologického - jest dílo Abd-ru-shinovo.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Budoucnost astrologie zde na Zemi je spjata s budoucností toho lidstva, jež svým vývojem jest se Zemí spjato, a které v době dohledné projde razantním očistným procesem. V rámci množiny lidí, kteří záhrobně neztratí se Zemí kontakt, bude role pozemské astrologie stoupat - při objasňování smyslu existence člověka a jeho poslání zde.
Jakou pečeť kvality pozemská astrologie ponese je nakonec převážně věcí nás samotných.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Dávám přednost tropickému zodiaku. V otázce "věku Vodnáře" mám nastíněny jisté dílčí hypotézy; jednoznačné stanovisko si v současném stavu svého vědění netroufám zaujmout.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Rád bych doporučil slovenského autora - v našich krajích ne až tak známého - RNDr. Emila Páleše, CSc.. V květnu 2001 má vyjít první z jeho dvou obsáhlých pozoruhodných knih : "Úvod do angelologie dějin - paralelní a periodické jevy v dějinách". ( Ukázky na internetové adrese www.sophia.sk ).

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
Ne.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Ano.

TOPlist