Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno M - Muroňová
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Jana Muroňová, 700 30 Ostrava - Zábřeh, Moravská 122, tel:596 788 335,
tel: 723 955 809,
email: JMuronova@Centrum.cz

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
15.11.1941, 3:50 LČ, Hranice, sdělením v rodině.

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Můj život byl až do důchodového věku zcela normálním životem české učitelky, matky tří dětí.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Od roku 1995, jako hobby a oživení důchodového životního období.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Nehlásím, beru dychtivě všechno.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Příležitostně přednáším a vedu základní kurzy.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
U pana Oršulíka a samostatně.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Ne, přehodnocuji Cestu bílého jeřába od E. Joachimové.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Psychologií.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Ty, které umím.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Nevím, nedávám.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Zatím nemám.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Člověk a všechno kolem.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Ne.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Mám.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Prožívám velké štěstí, když vidím dychtivost v mladých tvářích.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Ano. Tropickému.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Nemohu.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
Nemám.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Souhlasím. Pokud to tak přjmete, tak Vám děkuji.