Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno N - Naďová
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY
Lida

1. Jméno a adresa, příp. tel/fax, email:
Ludmila Naďová, Pivovarská 676, 769 01 Holešov
telefon 0635-224 67, zatím bez e-mailu, snad v roce 2001.

2. Osobní data: den, měsíc, rok, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
Narozena 20 02 1943 ve Vnorovech u Veselí nad Mor. Hodina narození: 2 hodiny 25 minut, t.j., 1 hod 25 minut UTO (DIF.ČAS 01:09:32)
Zem. šířka 48 st. 57minut, délka 17 st. 23 minut
Údaj narození získán od rodičů oba žijí - otec 86 a matka 83 roků.

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Základní a Střední školu s maturitou jsem ukončila v Otrokovicích v roce 1960, ač nadaná a přijatá na VŠ v Brně jsem nastoupila do zaměstnání v blahé víře, že udělám v bezmotorovém létání lepší kariéru. V té době jsem byla létáním přímo posedlá a brzy jsem se i provdala za plachtařského náčelníka a instruktora. Létáni v Otrokovicích i v Holešově mne poměrně značně ovlivnilo a i profese byla vynikající, protože jsem začínala ve Zlíně v Průmyslových stavbách a prošla velice dobrou stavařskou i ekonomickou profesí s dálkovým studiem včetně zahraniční stavby jako anglická korespondentka.
V roce 1972 jsme se přestěhovali do Holešova, kde jsem pracovala jako sekretářka ředitele Výpočetního střediska, ale pro tak malé středisko to byla kumulovaná funkce a získala jsem i znalosti hromadného zpracování dat, programování, děrných štítků a sestav. Za dva roky jsem byla vyžádána pro Okresní odborovou radu v Kroměříži, kde jsem působila poměrně dlouho na úseku organizačním, péče o pracující, závodní stravování a statistiky . Znovu jsem se vrátila do Průmyslových staveb a na letiště Holešov, ale už to nebylo ono. Manželství se rozpadalo a já byla na tom dost psychicky špatně. Hodně jsem cvičila a věnovala se nácvikům spartakiád, dobrovolné cvičitelské práci i celé řadě funkcí v komisích okresu i města. Vychovala jsem syna Ing. Milana Nadě a dceru Ing. Jolanu Hřebejkovou. Syn je lesní inženýr a má firmu, vysazujeme lesy a i já pomáhám v této těžké práci. Dcera pracuje jako inženýrka letecké dopravy na ČSA v Praze. Mám 3 vnuky a 1 vnučku, t. č. jsem ve starobním důchodě a věnuji se zcela astrologii, pomáhám synovi a starým rodičům.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Z přiloženého dopisu pana Bally je evidentní že od 15. 3. 1995 jsem se začala zabývat astrologií a mým prvním učitelem byl starý pan Karel Balla, který velice pěkně psal do Astra pod pseudonymem Káron o starých Chaldejcích a staré astrologii. Jenom jsme si dopisovali a určitě měl na mne vynikající vliv. Rovněž tak starý pan Machala z blízkého okolí (Křtomil), ten má počítač a oblíbila jsem si Kochovy domy. Program z Vídně Urano. U obou se projevila hluboká moudrost a láska k veškerenstvu. Pan Balla ale brzy zemřel a tak mi pomáhal pan Machala. Vycházela velice dobrá literatura a navázala jsem další kontakty s astrology ve Zlíně a v Ostravě. Astrologický kurz jsem také udělala na Moravě u pana Petra Trnky. Asi dva roky mám osobní počítač a program Johannes nyní v. 2.0. Literaturu a skripta převážně od Pavla Turnovského, poměrně dobrou knihovnu, kterou pravidelně doplňuji. Další vzdělání doplňuji na různých přednáškách ve Zlíně a veliký obdiv mám k nové mladší generaci např. Ing. Mirka Dvořáková, pan Šrámek ze Zlína (shodou okolností jsou spolužáci mých dětí).

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
K jakém u směru se hlásím, tak k oběma a tato forma zahrnuje jak Východní nauky, Indickou a Čínskou astrologii a rovněž tak i Západní. Snažím se najít vlastní cestu k oběma - Linda Goodmanová, Liz Greeneová, stará kabala a staří astrologové na jejich základě a myšlenkách rozvíjet další rozvoj astro psychologie. Nelze než jen děkovat C.G.Jungovi, Sigmundu Freudovi, A. Mertzovi, Hermannu Meyerovi, Rudhyarovi, Brigitte Hamannové, Janu Keferovi, a celé veliké řadě dalších.
Vedle klasické astrologie uznávám i hledání smyslu života přes vnitřní chaos a nalezení středu lidské duše- Selfu - Vnitřního Já - nalezení absolutní celistvosti, vyjádřené pomocí archetypů. Tedy tarotu. Dále numerologie. Indickou astrologii (Milan Špůrek), ale i zvláštní způsob který jsem objevila u pana Machaly.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Snažím se být nenápadná a bojím se popularity, přesto usilovně hledám novou cestu -Sab. Symbol - Schopnost otevřít novou cestu společnému činu a opírat se přitom o své předchůdce. Můj Merkur na pátém stupni Vodnáře ve vzdušném draku. Dostávám se k horoskopům i pro zámoří Záp. Kanada, východní Austrálie, a i postižené dítě (otec Rus z války v Afganistanu, matka Korejka narozena v Tádžikistánu), takže celkem zajímavé životní osudy lidí této planety.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Bylo již uvedeno ad 4 a 5. Dále to jsou to ing. Popelka a další z Astrologické společnosti v Ostravě.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti?:
Pouze „Osvědčení" o absolvování kurzu, podobně jako Windows, Excel.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Hlavním důvodem je vlastní sebepoznání a práce na sobě, porozumění světu a ostatním lidem na základě vlastní krize a hledání harmonie uvnitř.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Tak to je velice rozsáhlá oblast (radix, primární a sekundární horoskopy, revoluce, soláry, partnerské vyjímečně). Kromě osnovy se zaměřuji na uzly z karmického pohledu, eugeniku přes IC a 5.dům, vládcové domů, rozdělení domů třetiny podle Kefera, podle jednotlivých stupňů, symbolů, citlivé body, Lillith, Chiron, a zejména tranzity Superplanet přes jednotlivé domy, zatmění Slunce a Luny, direkce Ascendentu a MC jako projevy lidské duše a růst osobnosti, tranzity Saturna. Také otázky dětí se mi dobře dělají a úspěšně podle Kefera (1. Dítě a jeho úspěch
1. A 2. Třetina druhého domu, druhé (dítě a jeho úspěch).
1.Třetina sedmého domu - třetí dítě první třetina devátého domu. Samozřejmě stálice a od ing. Pope1ky i kvazary a myslím, že je to zatím vynikající aspoň, co jsem si mohla sama ověřit.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Už dříve jsem se zaměřila na Urano a celkem mi domy Regiomontanus a Kochovy domy vyhovují i pro běžnou praxi s ohledem na budoucnost a budoucí vývoj, Placidus a Campanus při hledání skutečnosti a talentů.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor?:
Ano a jejich hodně. Obdivuji Lindu Goodmanovou, Liz Greeneovou, naši Zošinku Kinkorovou a samozřejmě velikány Nostradamuse, Keplera a zejména C.G.Junga a všechny představitele astropsychologie a nově se zajímám o astromagii a metodu ONE BRAIN (zablokování najdu, ale nemohu moci, chybí mi ty kurzy), takže ta cesta je opravdu široká a trnitá.

13. Máte nějaké další zájmy?:
Ano, výrazný vztah k půdě (zahrádka, zimní zahrádka pokojové květiny i léčivky, dále tvořivost - keramika šití, počítač, bytová architektura, technické nákresy a popisy). Dříve i choreografie skladeb a cvičení.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích?:
Vyhýbám se tomu, na veřejnosti vystoupím jenom když musím.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii?:
Hvězdy radí - ale nenutí. Hvězdy sice ovládají život, avšak moudrý vládne hvězdám, praví staré přísloví. Uznávám duchovní zákony. Např. Zákon čisté potencionality, zákon dávání, zákon karmy, zákon nejmenšího úsilí, zákon úmyslu a přání, nepřipoutanosti, zákon dharmy neboli účelu života a bez morálních aspektů by nebyla cestou opravdového poslání.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Budoucnost astrologie je nádherná a s rozvojem vědy se bude i nadále rozvíjet. Přispěje ke komunikaci s Tvůrcem.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Toto je otázka nesprávná, vždy se mi vybaví jeden chyták u pilotních zkoušek. Od kdy začíná tlaková výše a od kdy začíná tlaková níže? Lidstvo postupuje ve spirále a já doufám, že vzhůru, dolů do Býka bych ji rozhodně nechtěla letět, ale to už je ten můj pohled. Z Ryb do Vodnáře kdo to má nejblíže? No přece začátek Ryb. A kdo to má nejdéle? No přece konec Ryb a ten musí hodně usilovat ve svém kolektivním nevědomí, takže se na tom podílíme všichni a všechno. Já vidím obrovské problémy skupin, skupinových aktivit, různých zájmů a priorit včetně a kdo je na té úrovni - dosáhnout kolektivního vědomí? A vědomým se stane, když rozpustí nevědomost. Zatím je jí však stále dost, ale určité pozitivním náznaky jsou a já dodávám, že nové technologie úžasnou měrou budou přispívat i k většímu zapojování lidí a internet, televize, film i rozhlas je úžasným spojovacím mediem. A pokud jde o tu spirálu, je to zvláštní režim klesá, nabírá rychlost a stoupá pod nějakým úhlem.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti?:
Na mém vzoru asi nezáleží, ale já hrozně trpím, když to není v souladu a tak mi vadí Beran v Rybách, Lev v Raku. Opravdu by to nešlo ještě jinak ?

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa?:
Pan Machala z Křtomil by si to zasloužil, je mu přes osmdesát a umí víc než kdokoliv z nás. Některé knihy má v němčině. Ale on je jeden z těch, který nemá zájem o popularitu a svým způsobem odmítá i veřejnost.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Mám s tím problémy asi stejné. Jsem váhavá Ryba.

Touto cestou děkuji panu Pavlu Turnovskému za krásné otázky, přeji krásné vánoce 2000 a ten nejlepší krok do nového tisíciletí.


Přikládám fotku a doklad, že nejsem „rychlokvaška"


Mokré Lazce, 15.3.1995
Vážená paní Naďová,

předem mého listu Vás srdečně zdravím, děkuji za dopis i za slova, které jste mi dopisem sdělila, ale především za myšlenky, kterými jste se obírala a které potěšily. Nemohu se však srovnati s ostatním.

Totiž knihu, kterou jste zaslala, již vlastním, proto ji zas vracím zpět. Měl bych ji ve dvojím vydání a to by bylo zbytečné. Ale i já mám zprávu pro Vás. Ona astrologie je kniha výborná, která obsahuje vše potřebné pro sestrojení zdárného horoskopu, proto ji Vám posílám zpět s úkolem, abyste se sama pokusila sestavit ve smyslu onoho učení vlastní horoskop, poslala mi jej k porovnání s mým výkladem - a to proto, abychom mohli porovnat, jak daleko jste pokročila ve vědách okultních a astrologických. Ono totiž jiné je hovořit o něčem a jiná věc je pokus o dílo. Jedině tím lze získat praxi t.j. vědomosti, které zůstanou trvale v paměti a dále se rozšiřují. Je mi sice známo, že to vše je poněkud obtížnější - avšak psala-li jste o učení a že budete žákem pilným, potom, doufám nic nebude brániti tomu, abyste ten pokus učinila - podle starého rčení - Hic Rhodos, hic salta! Já sám pracuji na Vašich 4 horoskopech Vašich vnoučat a až budou sestaveny, pak Vám je pošlu. Tak to vše jsem měl na mysli, proto vám o tom píši.

Zachováte-li se podle toho jak je svrchu uvedeno, doufám, že objevíte v sobě veliký zájem a potěšení obírat se dotyčným tématem. Sám Vám budu držet palce, jak se říká, a budu na Vás ve vzpomínkách a meditacích udržovat s Vaší astralitou spojení na úrovni duchovních věd.

Ve znamení Klidu a Míru ve smyslu
vesmírného evangelia S.Vivenkanan
zůstává K.B.TOPlist