Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno N - Novotný
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Ing. Richard Novotný
Nad Cihelnou 602, 382 32 VELEŠÍN
tel. 0336/332378 nebo 0602 481105
E-mail: richnovotny@volny.cz


2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
Narodil jsem se 27. května 1967 ve 22:30 SEČ v Jihlavě [15e35 / 49n24] (čas vychází ze sdělení porodnice a životní události jej potvrzují).

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Narozen v roce 1967 v Jihlavě. Základní škola, gymnázium. Od roku 1985 do roku 1990 studium chemie na VŠCHT v Praze. Po škole jsem vystřídal pět míst a od roku 1996 pracuji jako analytický chemik v laboratoři VAK-u v Českých Budějovicích. S astrologií a jinými esoterními naukami (alchymie, tarot …) jsem se počal zabývat na vojně v roce 1990. K hlubšímu zájmu o astrologii mě přivedly články a výklady horoskopů Pavla Turnovského, které tou dobou začínaly vycházet v Reflexu. V roce 1991 jsem vstoupil do Astrologické společnosti a začal jsem se zprvu sám a později také formou kurzů učit astrologii a také astronomii (tvorba výpočetních programů) a psychologii (především C.G. Jung a S. Grof). Od roku 1994 do roku 1999 jsem absolvoval v astrologické škole Pavla Turnovského Základní dvouletý kurz a kurzy synastrie, mundánní astrologie a rektifikace horoskopů. Od října 1995 počínají v Českých Budějovicích probíhat pravidelné sešlosti astrologů, na kterých začínám vystupovat s příspěvky a drobnými přednáškami (první veřejnou přednáškou jsem měl v říjnu 1996 ve Velešíně). Od února 2000 provozuji oficiálně astrologické poradenství, přednáškovou a vzdělávací činnost. Na podzim 2000 jsem v Českých Budějovicích realizoval 6-ti dílný přednáškový cyklus, ke kterému jsem vydal skripta „Úvod do astrologie„. V lednu 2001 jsem ukončil své členství v Astrologické společnosti.
Jsem ženatý (červen 1989) a mám dva syny (1992 a 1997).

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Astrologií se zabývám od roku 1990, zpočátku spíše zájmově. Zhruba od roku 1994 začíná intenzivnější astrologická aktivita. Od února roku 2000 provozuji astrologii profesionálně jako druhé povolání.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Z astrologických proudů je mi nejbližší směr humanistické a transformační astrologie Dane Rudhyara, který u nás reprezentuje škola Pavla Turnovského.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
V současnosti pracuji jako soukromý astrologický poradce. Přednáším příležitostně od roku 1996, intenzivnější přednášková činnost v roce 2000.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Samostudium od roku 1990 a stále trvá. V letech 1994 až 1999 jsem absolvoval Základní dvouletý kurz, a kurzy synastrie, mundánní astrologie a rektifikace horoskopů u Pavla Turnovského.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Osvědčení o absolvování astrologických kurzů u Pavla Turnovského. Od roku 1991 do roku 2000 jsem byl členem Astrologické společnosti.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Astrologií jsem se počal zabývat na vojně někdy počátkem prosince 1990, kdy se mi dostala do rukou ofocená Keferova "Praktická astrologie". Záhy jsem začal zjišťovat, že mě výklady horoskopů silně analytickým způsobem ve stylu německé astrologie 20. a 30. let vedou ke zmatečným a někdy i zjevně nesmyslným výsledkům. Dost jsem tehdy váhal, zda se mám astrologií dál zabývat. Zásadní impuls, který mě přivedl k hlubšímu zájmu o tento obor byly články a výklady horoskopů Pavla Turnovského („Republika ve hvězdách„), které tou dobou začaly vycházet v Reflexu (co mě zaujalo, byl především celostní přístup a výklad, postavený na celkovém tvaru horoskopu a planetárních konfiguracích). Tento druh astrologie mě oslovil.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Při výkladech osobních horoskopů využívám kromě nativního horoskopu především solární horoskopy s opravou pozice Slunce o precesi (tzv. transolár podle P. Turnovského), cykly tranzitů planet od Jupitera po Plutona a to hlavně ke Slunci, Luně a k osám horoskopu (AS-DS, MC-IC) nativního horoskopu. Dále pracuji se sekundární direkcemi (třicetiletý solilunární cyklus a jeho fáze, pohyby progresivní Luny ve zvěrokruhu), s cyklem „precesního stupně„ (~ 72 let) a se sabiánskými symboly 360-ti fází cyklů. V synastrii používám techniky relativního, kompozitního a integrálního horoskopu.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Používám Campanův systém domů, protože se mi v praxi osvědčil.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Z astrologů jsou mi učiteli a inspirací především Pavel Turnovský, Dane Rudhyar, Alexander Ruperti a Johannes Kepler.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Další zájmy - hudba, film, literatura, psychologie.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Přispívám občas do TRANS for MOTOR-u, který vydává Martina Lukášková. Od roku 1996 vystupuji s různými příspěvky a přednáškami veřejně a v rámci seancí astrologů v Českých Budějovicích.
Veřejné přednášky:

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Astrologii vnímám jako nástroj, který člověku může pomoci uvědomit si lépe svojí úlohu v rámci celku a žít tak vědomější a plnější život.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Astrologie je záležitost lidská a její budoucnost je otázkou vývoje lidské společnosti a tedy vývoje každého jedince. Budoucnost astrologie spolutvoříme teď, každý z nás tím, co děláme nebo neděláme.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Ne, nemyslím si to. Připadá mi podivné postupovat od Ryb k Vodnáři, od Vodnáře ke Kozorohu atd. A to už vůbec nemluvím o tom, že se používají charakteristiky Vodnáře coby znamení tropického zvěrokruhu a přitom jde ve skutečnosti o sledování pohybu Jarního bodu na pozadí souhvězdí respektive znamení Vodnáře siderického zvěrokruhu, což není totéž! Mnohem rozumnější se mi jeví sledování pohybu počátku siderického zvěrokruhu (nejzajímavější se mi jeví siderický zvěrokruh odvozený od polohy galaktického centra) ve zvěrokruhu tropickém. Otázkou „věků„ se ale příliš netrápím. Myslím si, že pro sledování dlouhodobých vývojových etap je lepší vycházet z cyklů pomalých planet (Ju-Sa 20 let až Ne-Pl ~ 490 let) nebo např. z cyklu každých ~ 230 let se opakujících období „plutonského perihelia„ … není to ale pochopitelně takový hit jako „věk Wassermanna„.
V praxi pracuji výhradně s tropickým zvěrokruhem. Při porovnávání horoskopů z různých období používám opravu o rozdíly v precesi.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
- Astrologické vzory viz bod 12., ostatní kolegové o sobě dají vědět sami, budou-li chtít.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
-

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Ano. Howgh.

TOPlist