Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno P - Poláček
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Jan Poláček, 693 33 Archlebov 146. Polácek

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
29.7.1941 v 16:39 hodin, Modřice u Brna, přesný čas získán nejen dle životních událostí, ale i určitých událostech před polokritickými aktivitami v grafech biorytmů, dlouholetně se opakujících ve stejnou hodinu i vteřinu. Astrologie vše jen potvrdila. Nebylo třeba žádných korekcí.

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Vyučen v odborném učilišti jako automechanik, neboť jsem chtěl jezdit a marně jsem byl všude učiteli přesvědčován pro žurnalistiku. Celoživotní boj proti totalitní nespravedlosti vůči bezpartijním, za politické vězně a proti jinému zlu vedený přes nejvyšší instituce, politiky, tisk, televizi. Ve 13 letech prostudovány veškeré spisy Lenina, Stalina i Marxe, když nebylo co číst a byl zděšen krutostí tohoto učení, což rozhodlo o mém dalším osudu. Nebyl jsem jako jediný, i s bráchou, ani v Pionýru, ani v ČSM a v 18 letech nabízenou závratnou kariéru na Kraji a pak v Praze při vstupu do KSČ jsem vždy odmítl. Bylo mi odporné s tímto učením získávat kariéru a slávu na úkor neštěstí mnoha obyčejných a poctivých lidí, není divu, že od roku 1976 jsem skončil pod stálým dohledem STB.
V roce 1977 jsem po středověkém vzoru třikrát odmítl podepsat odvolání mého 16-stránkového kacířského dopisu pro ÚV KSČ s výhrůžkami, že mi zničí dokonale život. Což se stalo. Nepříjemná pravda se totiž nelíbí na této planetě nikomu a vždy se za ni krutě platí od nepaměti. Zatímco za lži a pochlebování je člověk veleben a ctěn.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Od roku 1968 se zabývám grafy biorytmů, prověřeny veškeré genetické objevy, otázky smrti i katastrofálních roků s kritickými aktivitami na 13.1, ale i na 1.1. jenže méně smolné.
Mnoho lidí je křivopřísežně a proradně obviněno, vychází-li kritický inteligenční den na 13.1 a mnoho nevinných skončí ve vězení.
Pokud se objeví v kterémkoliv měsíci, jsou potíže s úřady. Netřeba použít astrologii, každý si to lehce zjistí sám. Od roku 1986 s pomocí grafů biorytmů využívány pro sázení v loteriích, jak metody n.p. Sazka ke zjišťování čísel, tak metody vlastní, později s pomocí astrologie, šťastných dnů i dobrých tranzitů Luny i tatev. Vše se osvědčuje mnohem více u stíracích losů, kde je nejúčinnějším siderickým kyvadlem poštovní tužka uvázaná na spirálovitém lanku. S jeho pomocí můžeme mnohdy vybrat veškeré výhry, záleží to i na úspěšném roku, k jehož rychlému zjištění postačí numerologie. V neúspěšných letech sázíme zcela zbytečně a marně.
Astrologií se zabývám od konce roku 1988, v letech 1990 - 1992 jsem na inzeráty u nás i na Slovensku dělal velmi mnoho horoskopů i se zaměřením na loterie a stírací losy. Poté horoskopy využíval ve svém denodenním životě, sleduji i dopad na událostech příbuzenstva a známých. Dále od počátku 90 let zaměřil na astrologii na nejvyšší politiky s předpovědmi a varováním před všemi negativními jevy, jež se uskutečnily, včetně varování ČNB.
Před pučem jsem 3 měsíce předem varoval marně i Gorbačova. Naši politikům jsem napsal pochmurnou budoucnost na 100 let dopředu. Miloši Zemanovi s velkým předstihem gratuloval k premiérskému křeslu, vzestupu ??? a nastartovat úspěch soc.dem. Nemá smyslu psát o všem, byl by to román na pokračování.
5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Osobně se hlásím ke tradiční astrologii Kefera, je to nejlepší astrologické dílo jež z mnoha jiných autorů znám, vychází na 100%, pak karmická astrologie, rovněž psychologická astrologie, hlubinná psychologie, partnerské horoskopy, lékařská astrologie a veškeré oblasti a směry v astrologii k nimž se dostanu. Velmi důležitá je astrologie v léčitelství, magii a tuplovaně v magii nejvyšší, kde jde mnohdy o život, až nezvratně zničené zdraví, pokud nemáme vynikajícího učitele z onoho světa. Pak je to ruská ruleta. Vstup do evokační magie mi byl pod ztrátou života zakázán velmi nakloněnou mágům a přející nejvyšší Merkurickou bytostí, jež jsem vyvolal jako první. Vyhýbám se ji.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Léčím šedý zákal, slepotu a ochrnutí.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
V astrologii jsem samouk všech astrologických oblastí a směrů, stejně jako u všech oborů na pokraji vědy, vědou odsuzované a tudíž jsem se je musel naučit, abych je mohl před veřejností buď zničit, nebo obhájit. To byl jeden z nejhlavnějších důvodů a pro jejich pravdivost jsem jejich obhájcem na všech úrovních naší společnosti. Konzervativní vědci mají pouze převzaté poučky o hmotném světě, nemají astrální a duchovní ovlivňování hmotného světa a nedokáží je vysvětlit, pro ně prostě neexistuje.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Jinak jsem členem pouze Astrologické společnosti ČR, magické spolky asi neexistují, snad hermetismus. Mnohdy bych potřeboval pomoci, či aspoň radu, vše musím vyřešit vždy sám, někdy to bylo hotové peklo při souboji sil dobra a zla, nesmírné psychické utrpení. Řeším to vždy únikem do hluboké neutrality. Magie i astrologie jsou učením na vícero životů, okultní vědy byly mým koníčkem i v životě minulém a jak ukazují ornamenty? u kočiček? i v životě příštím a není se čemu divit, naše schopnosti se smrtí neztrácejí. Bude to v Japonsku i u drtivé většiny národa.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
-

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Placidovy domy, sekundární direkce a tranzity planet zaznamenané do grafu biorytmů, solární horoskop, lunární jen občas. Dělám-li horoskop jen pro sebe, v radixu jsou velmi důležité i stálice a orientačné i citlivé? body a techniky uváděné v Keferovi.
V mém životě jsou nejosudovější šířky planet, mají na svědomí veškeré životní katastrofy.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Placidovy domy, dle mých zkušeností nejlépe vycházejí, s ostatními domy to nebylo ono, i když i zde existují výjimky.
A siderální zodiak.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Mým astrologickým vzorem je Kefer, veškerá jiná astrologická díla jež jsou u nás k dostání nejsou k ničemu bez vyhodnocení účinků tranzitů a direkcí. Jde skutečně o světové dílo. Ani magie, případně čtyřpolové vibrace nemůžeme cvičit a pak použít bez vysvětlení, jak síly ovládáme a co s nimi způsobíme, velmi rychle bychom přišli o život.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Tajné nauky Tibetské mystiky, základní i nejvyšší staroegyptská kabalistická magie od F. Bardona, mého učitele, jenž mi z onoho světa vícekráte v posledních okamžicích zachránil život při omylech s nejvyšší magií. Vždy jsem si okamžitě uvědomil, ale již bylo pozdě, náprava omylů je nemožná.
Dále to jsou veškeré obory na okraji vědy jako indická numerologie, grafologie, chiromantie včetně vědecké diagnostiky, věštecké metody, čínská i indická astrologie atd.
Pak je to příroda a její krásy, les a stromy od nichž beru energii i na dálku a s nimiž dokáži telepaticky komunikovat a jež dokázaly pomoci a zkrátit průběh neřešitelných katastrofálních událostí. Především břízy, borovice a smrky jsou mými přáteli a dávají ze všech nejvíce léčivé a magické energie. Naučené čtení intenzivnějších myšlenek jiných lidí není zrovna příjemnou záležitostí a to na jakoukoliv vzdálenost a snažím se vše potlačit. Pak mám rád vodu v přírodě a též domácí zvířátka, pejsky i kočičky. Zahánějí samotu a člověk se má o co starat

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Nepublikuji, pouze o paranormálních událostech z mého života v časopise "Medium" i když je povinnosti mága o nich pomlčet.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
V souvislosti s astrologií, stejně jako i s magií, mohu použít moji filozofii: Poznej důkladně sám sebe a nalezneš skrytá tajemství života i vesmírů, minulosti i budoucnosti, jež jedno jsou v nekonečné spirále příčin bez prostoru a času. Tam je i tvůj skutečný domov.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Astrologie nikdy nezmizí z této planety a bude se rozvíjet stejně jako vědy duchovní, jež stále více v přetechnizovaném světě nabývají na významu. Navíc ani psychologie se bez ní neobejde.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Do věku Vodnáře je ještě daleko, svět ovládl sám Satanáš, nebo-li převládají negativní síly, tolik zla mezi lidmi u nás ještě nikdy nebylo, stejně jako ve světě. Zcela zákonitě se nám to všem tuplovaně vymstí a pro ty, co přežijí, teprve pak nastane nový věk, podobný Vodnáři. Každý asi tuší, že náš stát je obdoba I.republiky a nebude mít dlouhého trvání. Mystici mohou mít opačný názor, ale mágové v soubojích se silami dobra i zla dobře vědí, jakými katastrofami je způsobené zlo trestáno. A nikdy není prominuto, ani při sebelepších skutcích a záchraně mnoha lidských životů.
Na straně druhé mnoho vizionářů i těch nejslavnějších předpokládá za 12 let přechod planety ze 3. do 4.rozměru, díky energetickému působení mimozemských civilizací ze souhvězdí Draka, jež v roce 2000 zabránilo zkáze planety při náhlém přetočení pólů. Pak by zmizelo veškeré zlo, choroby i utrpení. Dávám tomu šanci 60:40%, otázkou zůstává, jak to ovlivní katastrofální vývoj u nás i ve světě. Lidé pak získají paranormální schopnosti jako nevyšší mágové, u nichž probíhí výuka po několik životů. Tohle je pozitivní vývoj, pak jsou dva katastrofické. Na vrcholu magické úspěšnosti jsem ze zvědavosti vstoupil do budoucnosti 14-11-1994 přesně o deset let později. Spatřil jsem 100 mužů různého věku v dlouhých vojenských kabátech, pod nimi spousty teplého prádla, strašně navlečení, ruce i obličeje černé, jakoby od sazí. K mému překvapení zde nebylo žen a dětí, vytušil jsem, že zahynuly. Stáli v dubových lesích, v ohbí koryta řeky Moravy asi 30 kilometrů od naši vsi, někde před Uherským Hradištěm, já se neptal, východním směrem. Byli bez potravin, nářadí a především cigaret, strašně utahaní a sešlí. Vládla zde tak nezměrná beznaděj a zoufalost, že jsem musel přenos ukončit, nedalo se to vydržet. Zde se hodlali usadit. Vysoká radioaktivita, jež stromy pohlcují, nejvíce břízy. Katastrofa přišla z Čech, šlo o lidi ze širokého okolí a než se sešli a dali dohromady uběhlo ještě mnoho času. Tudíž k ni mohlo dojít koncem října. Dal jsem vše do souvislosti s proroctvím "O nás" zakoupeného loni, jež jsem označil za 99,9% hlouposti a mapu zničených, jako vymetených Čech (Asteroid, jaderný výbuch), lidé z okolních zemí se budou jezdit dívat na tu zkázu. Není zde přesně uveden rok.
Druhá magická vize v prosinci roku 1995 se týkala smrti mého černého psa settra 12.3.1977 a díky ni se mi jej podařilo zachránit, došlo by k ní. To místo na západním břehu Moravy bych poznal. Proč se nezásobili v opuštěných domech a obchodech?
Zmiňuji se o tom i min.vnitra v rozepsaném 10 stranovém dopise s trestným oznámením na Comerins, brokerský dům pro zpronevěru 7000 kč. Mohou udělat protiopatření. Jaderná raketa na Prahu by symbolicky potrestala celou Evropu. Není těžké ji získat.
Psaní je mým porokletím. Jupiter v Blížencích v 6.domě trigon na Lunu ve Vahách v 9.domě. Jde o metráky dopisů. K mým 60-tinám je encyklopedie a internet jediným a nejhezčím dárkem, za nějž děkuji a vybrat si můžete cokoliv z dopisu i encyklopedie, snad mi to bude k užitku.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
-

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
-

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Vážený pane Tichý, nejsem proti umístění na internetu i když je tento rok pro mne katastrofální a neúspěšný, na což poukazovaly grafy biorytmů, numerologie i astrologie, v soláru mám mimo jiné Neptun v opozici na Slunce nejen v délkách, ale přesně i v šířkách z 2.domu na 8.dům, veškeré věci i opakovaně zničeny, včetně zařízení, podvody ze strany družstva ohledně polí a podílu za práci u něj po matce, nepříjemnosti s dědictvím a sestrami atd.
Koncem srpna na inzert v Praze ohledně vypracování horoskopu včetně karmických ani jedna nabídka, po 10 letech jsem prověřoval jaký je u "Soudruhů" zájem, vypadá to, že velmi hodně zchudli a na inzert před měsícem ve "Slovácku", kde jsem nabízel černá koťata též žádná nabídka, což bylo předem jisté, ale já to zkusit musel i když z runových karet jsem stále tahal kartu smrti.
A tak mám v podkroví 10 velkých a 5 malých kočiček a 5 ježků, jež lozí do domu a kočky jim nosí myši.
Černý kocour ovlivněný hřbitovní energií v den matčiných narozenin způsobil u svého potomstva řadu paranormálních jevů. 20.9.2000 bylo 5 kočiček, 2 mourovaté, 3 černé, nás sourozenců je též 5, 2 holky a tři kluci, jsem prostřední a 2 roky nosím v kapse obrácených trenýrek keltskou spirálu k léčbě levotříselné průtrže, když jsem bez magické koncentrace energie a sil zvedal v lese na nosič Babety useknutý kus mohutného dubu o váze 170 kg. A prostřední kočička plná magických symbolů má na levé straně, na stejném místě jako já vykreslenou pravotočivou keltskou spirálu. A na pravé straně kruh se světlou skvrnou uprostřed - dokonalá harmonie. V 10 měsících ji zmrzačil levý kýčelní kloub soused, mě totéž v 10 letech udělal cestář a já 3/4 roku proležel ve dvou nemocnicích.
Mapuji náš současný život. Z dalších tři kočiček z 11.5.2001 se v 6.29 hod. zrodila opět prostřední kočička plná magických symbolů s velkou runovou šipkou za krkem, jež jsem si vytáhl půl roku před tím, na podzim na otázku: Jaký vývoj v budoucnu mám zvrátit? Ukazuje cestu hmotnou, duchovní již se ubírám a cestu srdce, nejtěžší již jít nechci a k níž jsem astrálním světem soustavně tlačen, neuvěřitelnými paranormálními událostmi po celých 10 letech, co jsem vstoupil do mystiky a magie. Můj horoskop cestu srdce nezná a stále se vyhýbám čtyřpolovým vibracím M a P nejvyšší magie vedoucí k nápravě, jež jsem spatřil před 10 lety v nesmírně živém snu - pulsující šedá obloha a přes ní obrovská písmena 10 M P. Už za 2 roky jsem vše našel v zakoupené nejvyšší magii, vletěl bez přípravy do ní a po půl roce dokázal zázraky při léčbách psa i smrtelném onemocnění matky a pár jiných lidí na dálku, včetně dokonalého ovládání počasí.
Nyní jsem spícím mágem, je to nezbytné - zpět nemohu.
Z té prostřední kočičky se vyklubal po půl roce hezký a statný kocour, jenž má navíc na čele větší ornament a v něm ženu s pozdviženými rukama, přesně jako u starořeckých bohyň, či věštkyň. I veterinář žasnul. Od smrti matky po návštěvu hrobu i s černým, malým a opuštěným kocourkem v den jejich narozenin uplynulo 1453 dní = 13, nar.kočiček 20.9.2000 = 13, nyní s Mickou je jich 13 + po jednom kocourkovi od dvou kočiček jiných. Než se ji narodilo dalších 5, zmizela na 6 týdnů v polích a přišla vždy na chvíli při kvadratuře Slunce se Saturnem, pak při kvadratuře Slunce s Uranem a nakonec Luna kvinkunx Uran (Slunce ve Lvu 8.dům, Saturn Uran v Býku 5.dům), 5 koťat se pak narodilo 31.8.2001, krátce poté, co jsem marně léčil posledního, hezkého 9-denního černého kocourka, stiženého smrtící infekcí podobnou moru, překročil jsem všechny magické zákony a po jeho smrti urazil všechny astrální bytosti i stvořitele. Což byla chyba.
Do té doby všechny kočičky všem kočičkám do 7 dnů zemřely, nyní jak naschvál neumíraly, já jich měl 31 a nevěděl co s nimi. Musel jsem kočičky poprvé s nechutí topit. U 4 koťátek od černé kočičky, již jsem jako první ve světě 9.1.2001 vyléčil ze slepoty při šedém zákalu, jež se narodily 24.9.20001 a jež byly stále v klubíčku spolu jsem při topení narazil na odpor. Ohřál jsem trochu vodu ve velkém zavařovacím hrnci s poklicí a přešel s velkým kbelíkem do podkroví posbírat 11 koťátek ze 13, ony dokonale četly mé myšlenky, jen jsem se na ty kočičky ukryté za vaničkou s pilinami podíval, vylezl si na ně ten největší kocourek z nich a s tlamičkou dokořán na mne syčel jako had. Jen jsem se podíval, syčel zas. Bylo to 25.10 v 18:00 hodin. Od utopení jsem odstoupil. Po celý měsíc jsem mnohokrát měnil rozhodnutí nechat je žít, či utopit v malé naději na úspěšnost inzertu a malé kočičky se dle toho i chovaly. Měl jsem nervy v tahu. 30.10. v 16:20 SELČ jsem jich 8 utopil a později zjistil šířky Mars Jupiter v opozici, 5 jsem jich nechal a naočkovat pouze dva. I malou, mourovanou kočičku jsem ponechal, což bych nikdy neudělal, byla tak nesmírně smutná od samého počátku a doslova pohledem zpytovala mé svědomí a podvědomí. Ve spánku si lehla k mé hlavě a já vždy dobře spal, bez problémů. I o ona má na čele ornament s věštkyní, či bohyní.
Nyní provádíme kastrace, ještě hodně jich bude utopeno, dvě byly kastrovány 5.11 od 10:30 do 11:30 u mne v podkroví po 250 Kč za jednu. Bohužel, ta druhá černá kočka z první pětky a nejstarší chytla do rány infekci, stále ji to teče z dvoucentimetrové otevřené rány. 10.11 ji to vymačkal, dal 2 injekce, vzal za to 50 Kč a 12.11 ji tam vstříkl nějaké bílé svinstvo s tím, že se to uzavře. Mě zbylo do pátku 16.11.2001 pouze 40 korun a řekl mu, že zaplatím příště, ačkoliv bych za nadosmrti zmrzačenou kočku neměl platit již nic. Má to ještě více otevřené, teče to stále více a mé léčby nepomáhají. Jde o našeho veterináře z Dambořic, před tím jsem jezdil do Veteřova.
Při mém invalidním důchodu 4933 Kč jsem s úsporami na dně, od dubna i bez televize, neboť na novou již není. Nechtějí ji spravit, po 10 letech je k ničemu a já ji nedokázal spravit též. Stejně jako video, pár součástek jsem vyměnil, ale moc to nepomohlo. Nevadí mi to, jsem jako pračlověk, mnoho věcí jsem opravil, ostatní mi může být ukradeno.
Vzpomínám na zlaté časy v Ostravě, kde jsem od roku 1964 do 1969 prohýřil kolem milionu korun, bylo mým nejoblíbenějším městem v celé ČSR a po Ostravě bych mohl chodit se zavazánýma očima, i když jsem pak procestoval celé ČSR. I když jsem dřel ve dne v noci u kotlařiny po kotelnách a jezdil na fušky po městech celého severomoravského kraje, stálo to za to, peníze jsme dostávali téměř každý den, až mně to mnohdy štvalo, neboť já již nevěděl, co s nimi. Nyní bych je potřeboval, když musím ve všem šetřit, tak to již na stáří chodí.
Já počítal s tím, že důchodu nedožiji, že zemřu v 59 letech jako profesor humanitních věd na univerzitě Gambridě v minulém životě a moc nescházelo, abych tak nedopadl i nyní, díky otcovu varování se stejně události vyvinuly jinak. Již potřetí mi v průběhu osmi let zachránil život. S téměř jistým zničením Čech a půli jižní Moravy koncem října 2004 bych měl přežít, vy na severu budete zachráněni před vysokou radioaktivitou.

Léčím šedý zákal, slepotu a ochrnutí (dopis druhý).
O 12-letém pěstování bodláků Ostropestřce mariánského (dopis třetí).
O času narození a Tibetském elixíru mládí (dopis čtvrtý).
Proč se u nás v obci letecky nepráškuje (dopis pátý).
Jak jsem nezatknul nadporučíka StB. (dopis šestý).
Jak se chovat ve čtvrtém rozměru. (dopis sedmý).
Proč si ničit zdraví nechutenstvím ke kouření.dopis osmý
Pekelná Saturnská sféra.dopis devátý
Darwinisté versus kreacionisté. dopis desátý
Operace ledvin. dopis jedenáctý

TOPlist