Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno P - Ponkrác
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Ing. Miloslav Ponkrác, tel.: 608 732 009
e-mail: postovni.holub@atlas.cz
web: www.ponkrac.net

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
Znamení Ryb.

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Studium na Západočeské univerzitě v Plzni dokončeno 1983, vývoj lékařských elektronických zařízení, pak programátor-analytik, později databázový odborník.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Zhruba od roku 1992, jako koníček.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
K astrologii - ke všemu dobrému, co dává dobré výsledky.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
místní astrologický kroužek, občasné publikování v médiích.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
samostudium, česká i světová literatura, astrologické společenství, dobří astrologové.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
ne, nepotrpím si na to.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
zvědavost, touha poznávat.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
radix, tranzity, direkce, horár, synastrii, intuici.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Placidus, protože si myslím, že odpovídá praxi - ale nechám se přesvědčit, je-li něco lepšího.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Je jich více, nerad bych někoho vynechal tak raději nebudu uvádět.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
přírodu, historii, techniku.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
vystupování v rádiu, články, ale raději prostě mluvím a praktikuji

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
astrologie je jen nástroj, význam jí dává cíl, ke kterému je použita.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
to samé co o minulosti - bude tu s námi stále někdy více přítomná, jindy méně - myslím, že má dobrou budoucnost.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
tropickému, protože v něm je vztah Slunce a Země, na které žijeme. Siderický systém je pak přítomen v horoskopu pomocí stálic

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
to je dost individuální.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
mám, ale nemám oprávnění je zveřejnit.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Ano.