Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno P - Ptáček
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Jindřich Ptáček, Maršovská 2233, Uh.Brod
web: www.astrokancl.com
email: jindra@astrokancl.com, astrokancl@centrum.cz

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
27. listopadu 1959 v 18hodin na Žítkové (to je oblast kopanic u Starého Hrozenkova), hodina je podle sdělení otce, který byl u porodu.

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Vystudoval jsem střední zem.tech.školu v Prostějově. Oženil jsem se před vojnou a po návratu jsem pracoval jako technik. Po revoluci jsem se specializoval na analýzy, bezpečnost, odpady a ekologii.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
K astrologii jsem se dostal přes numerologii už na vojně. Tady jsem potkal zajimavé lidi, kteří přes svou dobrotu prožívali těžké osudy. Začal jsem hledat odpověd na otázku proč jedni ano a druzí to mají jinak. Začal jsem studovat psychologii (samostudiem) a tak jsem skončil až u astrologie. Provozuji ji jako částečný úvazek.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Nedá se konkrétně říct, že zastávám tento nebo onen směr, každý má do sebe něco, co se dá použít.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Nejsem členem žádné skupiny, specializuji se na psychologii a zabývám se astrologickou prognózou pohybu na burzách.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Astrologii jsem studoval samostudiem, také jsem navštívil jeden ročník v Praze u Alice Koláčkové (de Silva Lágo), jinak pracuji sám.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Jediný certifikát mám od Alice Koláčkovavé, nejsem členem žádné společnosti.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Hlavní důvod byla velká řada složitých životních situací od dospívání. Vlastně jsem se začal zabývat psychologií a přes ni jsem se dostal až k astrologii. Je to nejsnadnější způsob, jak si odpovědět na mnoho otázek, které zároveň ukazují cestu kam jít.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Nedá se přesně říct že bych nějakou techniku upřednostnoval, pro řešení dané situace jich využívám tak, aby mně pomohli najít správnou odpověd.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Podle druhu výpočtu, v nativitě Campanovy, v tranzitech, progresích a solárech Placidovy, pro výpočet pohybů na burze více systémů pro vzájemné porovnání.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Na tuto otázku nedokážu odpovědět, rozhodne jich mám víc např. Kefer, Dr.Grumlík, Špůrek, H.Mayer, Schulman, atd.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Alternativní medicínu-homeopatii, zahradu, jógu.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Nepublikuji, občas na přání dámských klubů v okolí UH.Brodu udělám přednášku na téma které si zvolí.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Je to vstup do psychologie osobnosti bez otázek na které nechce člověk odpovědět.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Moderní techtnika, pro rychlost výpočtu, ji pomáhá velmi rychle napovědět tam kde normální možnosti zklamou.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Upřednostňuji tropický zodiak, ale při posuzování burzovních aktivit používám i siderický. Že žijeme ve věku Vodnáře je už vidět, když se dělají horoskopy některých malých dětí - v jejich energiích.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Pavlu Skýpalovou ze Znojma

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
Nemám.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
souhlasím.