Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno Š - Šimková
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno a adresa, příp. tel/fax, email:
Alena Šimková, I. Olbrachta 22, Jablonec nad Nisou, tel. 0428/310870 (706200) po 16 hod

2. Osobní data: den, měsíc, rok, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
30. listopadu 1951 ve 3:40 SEČ v Horním Maršově, okr. Trutnov - údaj matky upraven dle Sabiánských symbolů.

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis): 4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Astrologií se zabývám 7 let, vzhledem k tomu, že čas strávený nad ní přesáhl rámec "hobby", vykonávám ji 3 roky na částečný úvazek.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Pokouším se o "transformační astrologii".

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Pracuji jako astrologický poradce a samozřejmě se dále pořád vzdělávám.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Astrologii jsem začala studovat jako samouk dle knih, později studium Základního kursu "Transformační astrologie" u p. Turnovského.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti?:
Osvědčení o základním kursu TA.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Už kolem r. 1968 mě zaujala práce dr. E. Jonáše - početí dětí. Takže mi bylo jasné, že na té astrologii musí "něco být".Vždy jsem sledovala novinové horoskopy, ale tyto mi samozřejmě nefungovaly. Až teprve po r. 1989, kdy se začala u nás vydávat i astrologická literatura a hlavně se objevily na pultech i první efemeridy, se mi podařilo sestavit první horoskop. A že to "funguje", jsem si ověřila teprve se sestavením horoskopu kolegyni v zaměstnání. Sebe a rodinu totiž člověk vidí trochu jinak. Takže hlavním motivací byla snaha "přijít věci na kloub". A teprve s astrologií jsem se začala zajímat i o jiné duchovní obory.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Plně využívám technik, které jsem se naučila hlavně v astrologické škole - mimo horoskopů nativních jsem si oblíbila transoláry pro jejich velkou "čitelnost" - u těchto horoskopů je asi nejvíce a v poměrně krátkém čase vidět výsledek astrologovy práce.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Dávám přednost hlavně Campanově systému domů.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor?:
Vzorem je mi p. Turnovský - asi také proto, že se jedná o mého generačního vrstevníka a učitele.

13. Máte nějaké další zájmy?:
Ráda vařím (proto mám v počítači i sbírku receptů), dříve jsem hodně šila a pletla, ale nyní na tyto koníčky už nemám čas. O to víc se zajímám o zdravou výživu a různé bylinné recepty. Udělala jsem si i 1. a 2. stupeň přírodního léčitelství - REIKI. Ale všechny mé aktivity jen vhodně doplňují astrologii.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích?:
Nepublikuji, v případě zájmu jsem schopna vystoupit na veřejnosti, ale strašně nerada!!! Dávám přednost práci s klientem v soukromí. Lépe se mi tak pracuje.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii?:
Neberu astrologii jako prostředek k poznávání budoucnosti, ale jako prostředek k poznávání přítomnosti.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Já jsem v tomto směru optimista.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiku, nebo nějakému jinému systému?:
Nemyslím si, že žijeme ve věku Vodnáře a dávám přednost tropickému zodiaku.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti?:
Já jsem v kontaktu jen s p. Radkou Maškovou, ale nyní bohužel pro studium VŠ nepraktikuje.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa?:
Nemám.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Souhlasím s tím, aby byla moje data zveřejněna v Encyklopedii astrologů ČR.

TOPlist