Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno Š - Škach
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Ing.Vladimír Škach, Holandská 2476, 272 01 Kladno 2
tel: 0312/ 66 35 92

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
26.3.1949, 10:55 (dle sdělení rodičů - otec je astrolog), v Kladně.

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Absolvent VŠE v Praze, zaměstnanec ve státní správě.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Pouze jako hobby, profesionálně od roku 2002.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Tradiční astrologie.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Občas přednáška v okresnímm městě, jsem členem Astrologické společnosti.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Základy od otce, astrologické kurzy, samostudium.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Člen Astrologické společnosti.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Otec a kamarád, kteří přešli od astronomie k astrologii.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Domy dle Placida v praxi ověřeny, základní prvky, tranzity.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Domy podle Placida.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Karel Weinfurter, Jan Kefer a současný Richard Stříbný.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Numerologie, Chiromantie, Taroty, Reiki, Matematika, Malování, Cestování.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Občas v časopisech (Spirit).

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Každý musí poznat sám.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Byla, je a bude.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Nemyslím, není pro to důkaz. Přednost tropickému.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Nemohu.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
Ne.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Ano.

TOPlist