Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno S - Stránská
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Jana Stránská, Hvězdonice 61, 257 24 p. Chocerady
email: JS.astrology@seznam.cz

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
27.3.1963, 10:30 SEČ, Přerov (17E27, 49N27) - lékařská zpráva.

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
absolvované profese: sekretářka, vychovatelka, řidička tramvaje, pečovatelka, lektorka angličtiny.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
hobby.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
humanistická a transpersonální astrologie.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
řadím se k astrologům, kterým jsou sympatické "Etické zásady astrologa a astrosymbologa".

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
samostudium, základní kurz astrologické školy P.Turnovského

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
certifikát výše uvedeného kurzu

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
zásadně mě oslovila jako symbolická "mluva světa".

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
sekundární direkce, tranzity, nativita.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Placidus, Campanus, myslím si, že výběr záleží na potřebě vidět člověka určitým způsobem, který se kryje s aktuální potřebou dotyčného nebo jeho "pozorovatele".

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Vzhledem k tomu, že tíhnu k humanistické astrologii a "astrosymbologii": P. Turnovský, D. Rudhyar, A. Ruperti. Dál se mi líbí knihy M. Smrčkové, M. Jehleho.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Dříve výtvarné umění, literatura, nyní rodina, cesty (toulky), hudba, příroda.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
někdy internet.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou:
Astrologie může člověku nejen velmi účinně pomoci najít řešení v krizi, ale může mu mimo jiné taky obohatit život specielním dobrodružstvím a radostí.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Určitě.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
věk Vodnáře - nevím, ale vzhledem k tomu, že se fantazii meze nekladou, mohlo by být i dobré myslet si, že ano, pokud by se uvažovaly věci souvisící s "věkem Vodnáře", které by současnému vývoji světa mohly pomoci a prospět.
Tropický zodiak.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Dobré lidi v oblasti astrologie.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
-

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
ano.

TOPlist