Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno S - Sukupová
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Jitka Sukupová, Kotěrova 908, 760 01 Zlín
tel.577220598
email: jitka.sukupova@quick.cz

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
21.6.1973, 2:30 hod. Zlín.

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Každé datum je důležité - jen pokaždé z jiných důvodů.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Astrologie si mě našla v r.1996, je pro mne více než jen hobby a přesto se nesnažím ji nějak přeceňovat.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Intuitivně vždy k tomu, co je momentálně zapotřebí.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Astrologii snad nikdy studovat nepřestanu, je možné říci dost? Jsem něco jako domácí poradce, ale myslím, že více sloužím tím, že naslouchám, ne tím, že se snažím nějak poradit. Lidé se dnes hlavně potřebují vymluvit ze svých bolestí, teprve pak dokáží naslouchat.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Samostudium, účast na různých přednáškách

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Ne.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Zlom v osobním životě a čistě náhodný nákup knihy o astrologii, navíc mne odjakživa fascinují lidské povahy, psychologie aj.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Nativ, solár, tranzity, direkce. Proč? Pokud se nezapletu do nedůležitých zákoutí, tak přede mne rozestřou vše v celé své kráse.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Dle potřeby, nejčastěji Placidovy.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Asi nemám vzor, obdivuji všechny poctivé a pracovité lidičky v tomto oboru a určitě jich je více než jen těch pár nejviditelnějších a doufám, že jsou i stejně zodpovědní v přístupu k astrologii.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Numerologie, grafologie, hudba, děti, kvalitní čtení a film.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Měla jsem příležitost přednášet na seznamovacích pobytech pro nezadané, úchvatná zkušenost, ale mnoho lidského trápení. Proč si navzájem tolik ubližujeme?

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Snad je to jasné, astrologie je další kostičkou do mozaiky sebepoznání

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Když se jí podaří osvobodit od bludů, jistě bude důležitější složkou života každého z nás, ale znova apeluji - nepřeceňujte ji, ať sama o sobě nevytvoří mezi lidmi bloky.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Nevím, věk Vodnáře....Tato otázka mne zas až tolik nepálí, takže ji příliš neřeším.
Upřednostňuji tropický zodiak.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Myslím, že mohu doporučit kohokoli, přečtěte a poslechněte si každého a pak selektujte dle vlastního vědomí, svědomí a zdravého rozumu. Každý i ten nejlepší astrolog má někdy slabou chvilku a vypadne z něj nesmysl, proto - myslete a vnímejte.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
Přesná data nikoli - vše přes ruku a bez záruk.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Ano.