Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno S - Svoboda
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:

Jiří Svoboda, Email: ganeshastar24@gmail.com
      web: www.astroapollon.cz

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):

Květen, roku 67, v 13hod. 15min. 09vt. - lékařská zpráva

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):

Ve vztahu formuláře a jeho zaměření mám profesní odbornost aj. Foto

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:

Od roku 1985, od roku 2001 profesionálně ale na částečný úvazek.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :

Indické Védské astrologii

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:

Pracuji jako astrologický poradce

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:

V mezinárodní škole pro studium Védy – zaměření astrologie

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:

Ano, mám dipl. certifikát. Jsem od roku 2001 členem Astrologické společnosti ČR

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:

Hlavně poznání jiné filozofie než je západní, dále studium Védy.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:

Predikční systémy a metody včetně tranzitů, dále Roční předpovědi, Horární předpovědi aj.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:

Opírám se o nejpřesnější a nejbližším sytému - siderickému , čili Campanus.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:

Např. Marcus Schmieke, Bangalore Vénkata Raman aj.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:

Yóga, Áyurvéda.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:

Z časových důvodů zatím nelze.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:

Je od G. Bhagaván: „Nikdo ať se neptá na radu domnělého astrologa bez vědeckého vzdělání. Kdo provádí astrologické rozbory bez vědních astronomických znalostí, je padouchem a ostudou lidské společnosti v tomto zaměření.“

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:

Záleží, hlavně jak se vychová budoucí astrologická obec odborníků.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:

Dávám přednost ajanámša – sideralní.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:

Tyto website jsou bohaté na výběr.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:

Nemám

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:

Ano


Ověřit CSS!