Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno K - Klimšová
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Marie Tesařová Klimšová, Zlín Podhoří
mobil: 604 654 889, e-mail: mercurius@centrum.cz

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
Narozena v roce 1944 ve znamení Panny

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Vyšší průmyslová škola strojní, cvičitelka jógy, vdaná, dvě děti a (zatím) dvě vnoučata

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Od roku 2000 jako zájmová činnost, nyní profesionálně.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Transformační astrologie.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Vlastní astrologická poradna Mercurius.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Kurs Humanistické a transpersonální astrologie Pavla Turnovského, studium literatury.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Osvědčení o absolvování Základního kursu Humanistické a transpersonální astrologie.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Práce konstruktéra mě naučila, že vše do sebe musí zapadat. Jóga mě naučila, že vše má vyšší smysl. Astrologie oba tyto poznatky spojuje.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Dialog s klientem a jeho problémy samy určují techniku práce s ním.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Campanovy.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Mikuláš Koperník.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Zahrada, četba, poznávání kulturních i přírodních památek a zajímavostí, návštěvy divadel, ruční práce.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Zatím ne.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Láska je víc než pravda.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Čím dál víc lidí chce poznat příčiny svých problémů a my jim v tom můžeme pomáhat.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Žijeme tam, kam jsme došli.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Liz Greenová, Howard Sasportas, Markus Jehle, Martin Schulman.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
Ne.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Ano a jsem za to autorům velmi vděčná.