Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno T - Trojanová
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno a adresa, příp. tel/fax, email:
Mgr. Blanka Trojanová, tel. 412336084, 412394168, e-mail: Trojanova.Blanka@seznam.cz

2. Osobní data: den, měsíc, rok, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
1.2.1948 v Kolíně cca 7,30 SEČ - informace od matky

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Vdaná od roku 1965 za jednoho a téhož manžela, 2 synové, 2 vnoučata. Vysokoškolské vzdělání humanitního směru, výcvik supervizora v sociálních službách, poradenství v sociálních službách, od roku 1992 ředitelkou ústavu sociální péče. Před tím 20 let práce v textilním průmyslu.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Vážněji od roku 1996, profesionálně od r. 1997 - využívám ji v kombinaci s grafologií, numerologií, psychologií i pedagogikou, hlavně dospělých.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
K humanistickému.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Viz bod. č.4

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Absolvovala jsem základy v kurzu paní Alice Koláčkové, zbytek samostudium, zkušenosti, kurzy zaměřené na psychologii osobnosti, 240 hodin supervizního výcviku.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti?:
Jsem členkou Grafologické konzultační společnosti v Praze.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Bylo to v souvislosti s psychologií a s psychologií písma - grafologií, je perfektní, když poznatky jednoho oboru potvrzují poznatky oborů dalších - kontrolní systém.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
K výpočtům používám software, zaměřuji se na psychologický výklad osobnosti, nativitu, solár, tranzity.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Campanovy domy a proč? Osvědčily se více než Placidův systém. I když každý má něco do sebe. Porovnávám i možnosti využití systému jiných domů.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor?:
Karel Weinfurter a novější Howard Sasportas - vybírám si intuitivně i racionálně co mi je bližší. Nebráním se ani modernějšímu pojetí astrologie, ale ne spontánně.

13. Máte nějaké další zájmy?:
Čerpám i z ostatních sociálních a psychologických věd. Zajímá mě automatická kresba, využívám kresbu stromu, kresbu postavy apod.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích?:
Nepublikuji.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii?:
Astrologie ukazuje cestu a pomáhá člověku v překonávání překážek, ale člověk musí chtít věci řešit a musí chtít se přes ty, které nedokáže vyřešit přenést, ne však na úkor druhých.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Astrologie byla, je a bude, a to bez ohledu na směsici různých názorů.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Věk Vodnáře si představuji jinak.
Využívám i jiné systémy.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti?:
Viz bod č.12_, dále Milan Špůrek, Liz Greenová. Myslím si, že máme v Česku pár dobrých astrologů, ale i dost diskutabilních.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa?:
Nemám, nezjišťovala jsem, snad jen pana Turnovského.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Ano souhlasím.
Děkuji, že jste mě oslovili a přeji v další práci hodně zdaru. Blanka Trojanová

TOPlist