Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno T - Turnovský
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno a adresa, příp. tel/fax, email:
Pavel Turnovský, Jaselská 22, 160 00 Praha 6, tel: 224 325 920, mobil: 724 123 419
mail: turnov@rezonance.cz
web:
www.astrologie.cz - Ceska astrologicka stranka s diskusnim forem
www.rezonance.cz - osobní stranky Pavla Turnovskeho (astrologie, vytvarne projevy, texty
www.prorudhyar.cz - Sdruzeni pro rudhyarovska studia
www.transformotor.cz - TransForMotor casopis pro humanisticke astrology a osobní stranky M. Lukaskove, fotodokumentace
Astrosymbolog, výtvarník, publicista, editor, učitel. Undergroundový malíř surrealistické orientace (názorový okuh Auroboros). V sedmdesátých a osmdesátých letech člen alternativních rockových skupin Extempore, MCH Band, aktivista Jazzové sekce. Ženatý (1990), jeden syn (1991).


2. Osobní data: den, měsíc, rok, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
*19.VII.1950, 11:30 SEČ = 10:30 GMT, Praha 50N06, 14E24 (zdroj: sdělení matky, rámcově potvrzené několika na sobě nezávislými způsoby rektifikace).

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Po maturitě v roce 1969 jsem prošel pár občanských povolání, důležitých bylo deset let u Díla jako zásobovač potřebami pro výtvarníky. Od podzimu 1981 do podzimu 1993 strážný v pražské Loretě, (pracoval jsem ve funkci draka hlídajícího poklad). Toto zaměstnání mi umožnilo věnovat 24 hodin denně studiu astrologie. V prosinci 1989 jsme spolu s Michalem Kobalem (+2000) iniciovali setkání desítky pražských astrologů, na němž byla založena Astrologická společnost ČR. Od června 1990 do června 1996 jsem byl jejím předsedou. Po tu dobu jsem byl též editorem revue KONSTELACE (20 čísel). V září 1998 jsem ukončil manifestačně členství v Astrologické společnosti ČR pro názorové rozdíly na poslání sekce profesionálních astrologů a pro neustálé střety s konformními a komerčními astrology. Byl jsem také jedním z iniciátorů znovuvzkříšení Universalie – společnosti československých hermetiků (jaro 1989 červen 1990), v níž jsem zastával funkci tajemníka. V roce 1994 jsem z Universalie odešel na protest proti špinavým pomluvám, které šířila Radmila Zemanová o mém příteli Ladislavu Moučkovi.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Zájem o astrologii, alchymii, kabbalu od jara 1968. Od konce 70. let astrologická praxe, od podzimu 1993 se věnuji astrologii na "plný úvazek".

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Astrologie transformace (humanistická a transpersonální astrologie). Koncem 70. let jsem se přiklonil k siderealistické škole (Fagan-Bradley), začátkem 80. let setkání s myšlenkami Dana Rudhyara a postupný přiklon k jeho pojetí astrologie jako symbolického jazyka, čili algebry života, která má vést k alchymii osobnosti.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Od roku 1990 jsem přednášel na astrologická témata pro Astrologickou společnost a pro Universalii, od roku 1992 vedu vlastní školu humanistické a transpersonální astrologie, sestávající ze Základního dvouletého kurzu humanistické a transpersonální astrologie, a jednotlivých trimestrů věnovaných synastrii, mundánní astrologii, rektifikaci, astrosymbologii v praxi. Do podzimu 2000 prošlo školou celkem 800 studentů. Základní kurs dokončila polovina, v současnosti přibližně tři desítky mých žáků pracují jako profesionální astrologové.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Samostudium astrologie od roku 1968, jiná studia: maturita na SVVŠ (1969), sanskrt na Jazykové škole u Dušana Zbavitele (1978-80), dálkově religionistika na Universitě v Cambridge na půdě podzemní university Charty 77 – prof. Milan Balabán (Starý a Nový Zákon, hebrejština, řečtina, 1987-89, nedokončil pro zaneprázdnění výše popsanými aktivitami), považuji se za žáka Petra Kohouta – Lasenice, Františka Kabeláka, Dana Rudhyara, shifu Zhu Tiancai a shifu Zhai Hua (19. a 20. generace rodiny Cchen, Chenjiagou Taijiquan)

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti?:
Nemám žádný certifikát, byl jsem členem Astrologické společnosti a Universalie. Od roku 1996 animuji ISTA – Informační servis pro transformaci astrologie, což je informační síť studentů mé školy. Biografické heslo v „Who is who in international leadership", The American Biografical Institute, 2000.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Iniciační setkání s astrologií a alchymií na půdě výstavy Francouzské surrealistické skupiny „Princip slasti", jaro 1968, mi ukázalo, že astrologické a alchymické symboly lze používat a interpretovat tvůrčím způsobem na sekulární, nejen ryze okultní úrovni, jak zde bylo do té doby výhradním zvykem. Styčným prvkem je pro mne tedy estetický postoj v pojetí strukturalismu. (pozor, nezaměňovat s uměním!).

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Zabývám se individuální, mundánní astrologií a synastrií. Používám tropický zodiak, ale zohledňuji i precesi, sleduji pohyb Galaktického centra, z něhož jsem odvodil tzv "hvězdný zodiak Galaktického centra". Pracuji s nativitou – radixem (individuální potenciál, semeno budoucí osobnosti) , jako aktualizační metody používám pro studium vnějšího rytmu koherentní systém tranzitů viděný prismatem Transrevolucí (soláry, lunáry a quotidiany opravené o nahromaděnou precesi) a soli-lunárů (tzv horoskop dr. Eugena Jonáše), pro studium vnitřního rytmu používám hlavně lunační cykly v sekundárních direkcích a sekundární direkce samotné. K dalším oblíbeným prvkům a postupům patří Sabiánské symboly, lunační cyklus, astrokartografie (patřím k jejím půkopníkům u nás) a relokace nativity, věnuji se rektifikacím nejistého času narození. Konzultace vedu zásadně jako nedirektivní dialog s klientem, přítomnost klienta je proto nutná.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Od poloviny 80. let výhradně Campanův systém. Všech dvanáct hrotů domů v něm vzniká stejně a přirozeně 30° kroky po primární vertikále, navíc je v tomto systému významně integrován i superindividuální a transpersonální bod – zenit, aniž by to ovlivnilo totožnost ascendentu jako hrotu 1. domu

12.Máte nějakého oblíbenkého oblíbeného astrologa, vzor?:
Dana Rudhyara a Alexe Rupertiho, dál si vážím všech astrologů-revolucionářů, kteří posunuli významně vývoj tohoto oboru u nás i ve světě.

13. Máte nějaké další zájmy?:
výtvarné umění, hudba, literatura, film, tchaj-t´i směru čchen

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích?:
Redigoval jsem revue Konstelace, do níž jsem průběžně přispíval. Několik příspěvků v revue Logos. Občas vydávám revue Rezonance – dosud jen dvě čísla. Od roku 1995 spolupracuji s Jiřím Nitschem a Jindřichem Bulou na řadě původních českých astrologických programů Johannes. V roce 1994 jsem spoluprodukoval 1. Evropský astrologický kongres v Praze (1.EAK), byl spoluautorem ideového schématu 2. Evropského astrologického kongresu v roce 1997. V říjnu 1995 jsem uhájil v žívém TV pořadu Aréna moderní astrologii proti kritikům z řad skeptických přírodovědců a fundamentalistických evangelických teologů. Od roku 1994 spolupracuji se svým přítelem Ladislavem Moučkou a jeho nakladatelstvím „Půdorys", kde řídím „Kosmoontologickou řadu", v níž vyšly v mé redakci české překlady děl Dana Rudhyara „Za hranicemi individualismu" (1995), „Astrologie transformace" (1997), „Lunační cyklus" (1999) a kniha Tatjany Husek Goese „Astrologie a sebepoznání" (1998). Jsem autorem knihy „Rozloučení s tradiční astrologií" (Půdorys 1994), jejímž spoluautorem je dr. Emil Heinl statí „Stručné dějiny astrologie", autorem stovek novinových a časopiseckých článků na různá astrologická témata, spolupráce jmenovitě s časopisem Reflex 1990-1992, Večerníkem Praha 1993, Astro 1994-95, Dotekem 1999, vystupoval jsem v desítkách televizních a rozhlasových pořadů a diskuzí, měl desítky přednášek na různých místech bývalého Československa. V současnosti jsem zvolil život mimo z oči veřejnosti. Nejdůležitější přednášky: „Hledání nového mýtu – astrologie a umělecká avantgarda 20. století" (1.EAK Praha 1994), „Rudhyarův bod transformace v praxi" (2.EAK Praha 1997), „The soli-lunar relation, index of personality growth and transformation on different levels" (Mezinárodní astrologický kongres, Budapest, srpen 1999). Od roku 1998 spolupráce s Josefem Žáčkem na České astrologické stránce.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii?:
Plně se ztotožňuji s filosofickým manifestem "Rozjímání o existenci" Dana Rudhyara www.stand.cz/astrologie/ceska/texty/med-c/med-c.htm a s jeho pojetím holarchie (např. Astrologie transformace str. 108, český překlad 1997. Astrologii považuji za skvělý příklad toho, jak lze aplikovat na existenci vesmíru a na úlohu člověka v něm, strukturálně-holistický myšlenkový postoj.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Jsem přesvědčen o tom, že budoucnost astrologie nespočívá ve snaze etablovat ji jako přírodní vědu, alespoň ne do té doby, než přírodní vědy projdou kompletně změnou paradigmatu by to byl krok zpět. Astrologie by měla přivítat, že byla vykázána z akademických učilišť jako skutečnost, která ji rozvázala okovy společenské a náboženské služebnosti. Astrologie by si měla uchovat svoji nezávislost na společenských, politických, náboženských a okultních ideologiích a strukturách, měla by nabízet alternativní způsob myšlení, využívat kritický poteciál iracionality – přirozené součásti lidské psychiky, stavět princip analogie proti principu identity. Měla by se ovšem inspirovat novými objevy ve všech oblastech rozvoje lidského vědomí, např. společenských věd, zejména filosofie, psychologie, sociologie, antropologie, semiotiky, lingvistiky a neurolingvistiky a informatiky, nezůstávat na platformě neověřitelných okultních spekulací na jedné straně a bezmyšlenkovitého zavádění astrofyzikálních entit (např. asteroidů a kvasarů, jichž je bezpočet) na straně druhé. Měla by být systémem otevřeným a ne esoterním, měla by být sekulární a ne sakrální, měla by sloužit člověku a rozvoji jeho vědomí, ne nějakým okultním, pseudonáboženským a náboženským hypotézám, nebo hrubě mechanistickým kauzalistickým dogmatům vědy i náboženství. Měly by být demokratická a ne teokratická.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Díky studiím pohybu Galaktického centra, které je hierarchicky nadřazené hvězdám-stálicím, jsem opustil běžné pojetí Věku, založené na arbitrární fiduciální hvězd. Všiml jsem si, že Galaktické centrum, které leží na rozhraní souhvězdí Štíra a Střelce (240° ekliptikální délky od počátku souhvězdí Berana), zaujalo v tropickém zodiaku stejnou polohu (240° ekliptikální délky od bodu jarní rovnodennosti) na podzim roku 69 našeho letopočtu. Rok na to došlo k dobytí Jerusalema Římany k druhému, vyvrácení hmotného Velechrámu, následkem čehož se Židé se zbytkem prvotních křesťanů rozutekli do diaspory, a začali působit mezi národy jako kvas. Tím pro mne skončil předchozí 26.000letý cyklus a začal cyklus nový, aktuální. Dvanáct postupných fází tohoto cyklu měřím postupem Galaktického centra tropickým zodiakem, ale varuji se ztotožňovat tyto fáze se symbolikou znamení nebo souhvězdí zodiaku. Dávám přednost názvům dvanácti kroků, jež charakterizují podle Dana Rudhyara pohyb určitého prvku vůči "pevnému" počátku. Tyto kroky se nazývají: 1. subjektivní bytí, 2. soustřeďování, 3. organizování, 4.rozhodování, 5. vyjadřování, 6. sebevýchovávání, 7. uskutečňování, 8. sdílení, 9. chápání, 10. přehodnocování, 11. reorganizování, 12. uvolňování. V současnosti leží GC na 27° Střelce tropického zodiaku (1938-2010), diference mezi oběma zodiaky je 27° a jarní bod – počátek tropického zodiaku vstoupil do 4° hvězdného znamení Ryb. Stojíme tedy v posledním pětistupní prvního kroku – subjektivního bytí. Celých 30° od roku 69 n.l. urazí v roce 2225 a v té době vykročíme druhou nohou do fáze soustřeďování. (viz mé texty na České astrologické stránce)

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti?:
Své biografické heslo pro tuto encyklopedii může vyplnit každý. Jsem zásadně proti jakýmkoli monopolizačním snahám a zatajování informací v astrologii.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa?:
Dělám pro to co mohu.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
"Zajisté, pane auditore."


Pavel TurnovskýTOPlist