Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno V - Vaculíková
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY
vaculikova
1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Jarmila Vaculíková, Domažlická 2, 612 00 Brno
tel.č.: 603 913 369
email: astroporadna@volny.cz
web: www.volny.cz/astroporadna

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
12.12.1951, 18 hod. Kyjov od matky a rektifikací.

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Sńatek 1970, rozvod 1992, děti 1972, 1975, 1982, zaměstnána do r.2000 v obchodě a administrativě.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Od r. 1995. Profesionálně od r. 2000.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Tradiční astrologie.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Astrologický poradce. Během r. 2002 10 krát hostem Rádia Český rozhlas Brno.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Samostudium.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Ne.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Začala jsem před mnoha lety výkladem karet, posléze numerologií hnána touhou vědět proč zrovna mně se dějí věci, nad, kterými mi zůstával rozum stát. Tyto dvě disciplíny ale nestačily, proto jsem byla nucena vyvinout to, co mi nebylo dáno - "sicflajš". Sedět a učit se. I když už radím ostatním a učím se na jejich horoskopech a životních příbězích, děkuji Bohu za vše, čím jsem prošla abych se seznámila s mým "koněm" astrologií.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Nativita, tranzity, sekundární direkce.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Placidus. Nejvíce se mi osvědčil.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Dr. Jan Kefer, Hadés, Vladimír Sládeček.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Žiju, a ráda jen svou prací, tzn. pomoc lidem. K tomu patří neustálé vzdělávání.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Rádio Český rozhlas Brno.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Všechno už tu bylo, je a bude.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Má velkou budoucnost.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Tropickému.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Viz oblíbení astrologové.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
Ne.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Ano.

Provozuji komplexní výklad astrologie, numerologie a karet. Klientům se zdá líbivější jen výklad karet, ale ten nikdy nedělám bez data narození - horoskopu.