Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno V - Velátová
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Růžena Velátová, Petrovice I., 48, 286 01 Čáslav, tel. 0327/59 40 63,
email: ruzena.velatova@worldonline.cz

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
Narozena 20. 2. 1956, 2:15 SEČ (údaje získány v porodnici).

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Vdaná, dvě dospělé děti, vzdělání střední s maturitou, pedagogické minimum, jeden rok základy písmoznalectví, čtyřleté studium grafologie při České grafologické komoře.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Astrologií se zabývám od roku 1995, do listopadu 2001 z rodinných důvodů spíše jako hobby, nyní snaha o profesionalizaci alespoň na částečný úvazek.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Záměrně neuvedu žádný astrologický směr. Podle mého názoru je dobré otevřít se poznání a seznámit se a vyzkoušet různé "směry", vybrat si z nich to dobré, to, co se nám osvědčí, co je v souladu s naší a klientovou osobností a jeho problémem.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Pracuji jako astrologický a grafologický poradce.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Dvouletý kurz humanistické a transpersonální astrologie u pana Pavla Turnovského, kurz synastrie a mundánní astrologie tamtéž, samostudium (knihy – D. Rudhyar, P. Turnovský, J. Kefer, H. Meyer, T. Husek Goese, M. Špůrek, K. Hamaker – Zondag, M. Heindel, B. A. Mertz, M. Schulman, N. Klein., H. Sasportas, M. Boleslavský, L. Greeneová).

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Osvědčení od pana P. Turnovského, členka Astrologické společnosti.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Prvotním důvodem k zájmu o astrologii, grafologii, psychologii a léčitelství byla osobní krize, která vedla k touze po sebepoznání, nalezení svého životního úkolu a k touze pomáhat druhým.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Domy Placidovy, zodiak tropický, práce s nativitou, synastrie, tranzity, lunační cykly, solární revoluce a mnohé další méně používané techniky.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Dříve jsem používala domy Campanovy, nyní spíše Placidovy, které se mi více osvědčily v praxi.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Nemám žádný osobní vzor. Každý dobrý astrolog může vnést něco osobitého, jedinečného, pro co si ho lze vážit.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Mezi mé zájmy patří mimo astrologie grafologie, psychologie, alternativní metody v léčení, bylinkářství, hudba, literatura, ruční práce.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
V současné době nepublikuji.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Osobní filozofie související s astrologií je krátká ale výstižná – PŘEDEVŠÍM NEŠKODIT.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Budoucnost astrologie vidím ve střídání různě dlouhých období nekritického nadšení až po útlak a zavržení, tak jak tomu bylo i v minulosti (vše v závislosti na společenských, ekonomických, duchovních, vzdělanostních…poměrech).

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Otázkou, zda žijeme ve věku Vodnáře, se nezabývám. Jednak proto, že se necítím být k tomu povolána a dostatečně vzdělána, abych mohla činit nějaké závěry, a také nechci posilovat boj mezi zastánci toho nebo onoho názoru.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Ne.

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
Ne.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Souhlasím s uvedením svých dat v Encyklopedii astrologů ČR a SR.
TOPlist