Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno Ž - Žáček
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY
Radim Žáček
1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Radim Žáček, Jiráskova 4166, Chomutov
mobil: 724.570.432
email: radim.zacek@astrochomutov.cz
web: www.svitani.unas.cz


2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
4.10.1974, Most, 16:20, sdělení matky, později ověřeno astrologicky.

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
ZŠ, SPŠ elektrotechnická, vojna, nedostudovaná VŠE, práce v bankovnictví, informační technologie.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
od 1996, jako hobby a zároveň jako jednu z technik skrze kterou mohou využít při pomoci druhým. Profesionálně od 30.4.2006 - Astrologické poradenství Chomutov

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
astropsychologie, jungovská astrologie.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
občas přednášky

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
-

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
-

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
součást cesty, přirozeně to přišlo. Astrologie pro mě byla spíš bránou k ostatním naukám a cestám.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
to se nedá takhle říci, ale spíš se snažím pracovat s ustáleným okruhem prvků a technik a prohlubovat je, než abych je rozšiřoval. Zastávám názor, že míň je víc.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Placidus.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Greeneová, Meyer, Sasportas.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
tarot, Tai-Ji, TČM.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
-

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Astrologie je jedním z nástrojů, kterým mohu nalézt podstatu lidských problémů. Pak ale musí následovat cesta s tím druhým, a snaha ukázat mu, jak reálně měnit sebe sama, aby nastala rovnováha. Je to o zodpovědnosti.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
bude více o duši, duchu než o tradičních výkladech (myslím, že Rudhyar věděl, co psal); okruh astrologů se příliš rozšiřovat nebude (těch co doopravdy vidí).

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
jsme na jeho okraji, co se týče reálného žití, z pozice hlubšího vědomí je tu věk Vodnáře už 3.desetiletí. Teď se více věk Vodnáře manifestuje i na reálné rovině Bytí. Je to více "vidět".

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
-

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
nemám, ale vím, kde hledat, když bych potřeboval.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
souhlasím.