Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno Z - Zapletal
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
Robert Zapletal, 5.května 1552, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, tel.: 777 55 85 89,
e-mail: rzapletal@atlas.cz,
web: http://www.razdva.cz/rzapletal-astrolog/astrolog.htm

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
-

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Narozen ve Valašském Meziříčí, žiji v Rožnově pod Radhoštěm. Nemám žádné sourozence. Zájmy: od sedmé třídy do teď chemie. Vyučen a posléze odmaturoval v oboru provozní chemik pro průmyslovou chemii. ZVS jsem absolvoval v letech 1999/2000. Vystřídal jsem více zaměstnání, pracoval jsem nejdříve jako barvíř, posléze jako skladník. V současné době nezaměstnaný.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
Od r. 1999 intenzivně. Astrologii provozuji při hlavním zaměstnání, o plné profesionalizaci přemýšlím velmi vážně. Astrologické konzultace v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě a Rožnově p. Radh.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
-

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Věnuji se navíc diagnostice a léčbě sebedestruktivních programů, které velmi úzce souvisí se syndromem chronické únavy, vyčerpaností. Velmi dobře uplatňuji mediaci, což je metoda řešení sporů a konfliktů.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Vlastní studium literatury a zkušenosti pochopitelně rovněž.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
Od r.2000 člen astrologické společnosti ČR.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
-

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Všechny běžné prvky (Světla, planety, osy, domy, Severní a Jižní uzly, někdy i body) a techniky (nativita, tranzity, progrese a direkce, revoluce).

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Na všechny výpočty používám Placidovy domy.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
-

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Výpočetní technika, počítačová grafika, chemie.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Píši pro časopis Astro, provozuji vlastní www stránku, pravidelně pořádám akce podobné Astrovíkendu ve Valašském muzeu v přírodě, kdy bezplatně zpracovávám horoskopy pro širokou veřejnost, v mé astrologické kanceláři se konají schůzky se studenty a začátečníky astrologie. Naplánovaná je též spolupráce s Hankou Pokornou, majitelkou čajovny U bílého slona v Olomouci a Prostějově. Každoročně daruji poukázky na zpracování horoskopu do tomboly na plesu T-klubu.

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
-

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Vidím ji velmi dobře.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Problému s Věkem Vodnáře opravdu vůbec nerozumím, zvláště poté, co mi astrologové zastávající oba opačné názory vysvětlili své argumenty pro svou variantu. Co s tím? Nevím.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Dávám přednost tropickému zodiaku.
-

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
-

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Ano.

TOPlist