Encyklopedie českých a slovenských astrologů
písmeno Z - Zurek
Administrace: JUDr. Jiří Kubík
Otázky pro ENCYKLOPEDII ASTROLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

1. Jméno, příjmení a adresa, příp. tel/fax, email:
František Zurek, V Průčelí 346, 403 21 Ústí nad Labem,
tel.: 0602 375 916, 047 5531161
email: acrux@email.cz
website: fomalhaut.mysteria.cz

2. Osobní data: den, měsíc, rok, místo narození, hodina a minuta narození a způsob, jak byla data získána (sdělení matky, lékařská zpráva, zápis příp. fotokopie dokladu, pokud nechcete tato data zveřejnit nic Vám v tom nebrání):
16-06-1962, 23:40 SEČ, Ústí nad Labem (50°N39´, 14°E 02´), způsob získání dat: sdělení matky

3. Životopis: nejdůležitější data z osobního a profesionálního života, (případně foto a podpis):
Po ukončení střední školy pracuji stále jako stavební technik.

4. Od kdy se zabýváte astrologií a jak: profesionálně, na částečný úvazek, máte astrologii jen jako hobby?:
První setkání s opravdovou astrologií v roce 1986 – zprostředkovaně jsem se o své osobě dozvěděl zajímavá fakta, která mě nutila k hlubokému zamyšlení.
Po roce 1990 jsem začal astrologii soustavněji sledovat. Od roku 1997 mám na astrologii živnostenský lista a v současné době pracuji jako profesionální astrolog vedle svého hlavního zaměstnání.

5. K jakému směru v astrologii se hlásíte? :
Velice mě oslovuje humanistická a transpersonální astrologie.

6. Pracujete jako astrologický poradce, učitel, autor, přednášíte, jste aktivní člen nějaké skupiny, vedete vlastní školu, věnujete se astrologickém výzkumu, jako astrolog v mediích, astrologii zatím studujete?:
Pracuji jako astrologický poradce.

7. Jak jste astrologii studoval/a: např. samostudium, kurz, v astrologickém společenství, soukromě pod vedením nějakého astrologa - jakého?:
Jsem v astrologii samouk-studuji z astrologických knih popř. z přednášek.

8. máte nějaký astrologický certifikát, titul, jste členem nějaké společnosti? Uveďte jaký.:
11. Jsem členem Astrologické společnosti České republiky.

9. co bylo hlavním důvodem a motivací, že jste se začali věnovat astrologii, v souvislosti s nějakým jiným oborem, např. esoterním, psychologií?:
Co si pamatuji mě přitahovali všechny tzv. esoterní nauky, rád studuji dějiny. Hlavním a vyloženě spouštěcím mechanismem pro studium a vůbec pracovat s astrologií byl dle mého soudu tranzit planety Saturn I.domem mého radixu.

10. Jaké astrologické prvky a techniky uživáte nejraději, nejčastěji a proč?:
Neupřednostňuji žádný prvek nebo techniku. Každá má svou platnost pro určitý specifický pohled horoskop.

11. Jakému systému domů dáváte přednost a proč?:
Nejvíce pracuji v systému domů se systémem Placidovým. A to proto, že nejvíce se přeci jenom zabývám klasickou astrologickou školou.

12. Máte nějakého oblíbeného astrologa, vzor? Uveďte jakého.:
Mými vzory jsou v astrologii především z cizích D. Rudhyar a A. Ruperti. Z našich je to pak J. Kefer. Velice si ze současných vážím P. Turnovského a Z. Bohuslava.

13. Máte nějaké další zájmy? Uveďte jaké.:
Další zájmy mimo astrologii jsou dějiny, tarot, kabala a alchymie.

14. Publikujete? např. v samizdatu, novinách, časopisech, na internetu, v kterých, kdy a o čem, vystupujete na veřejnosti, vystupovali jste v mediích? Uveďte kdy a v kterých.:
Publikuji v měsíčníku Nové ústecké přehledy, dále na astrologické stránce fomalhaut.mysteria.cz

15. Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii? Uveďte jakou.:
Tvrdím, že astrologie je dokonalý nástroj pro vlastní osobnosti a je schopna odpovědět na mnoho otázek okolo lidské existence.

16. Co si myslíte o budoucnosti astrologie?:
Vzhledem k tomu, že je zde od nepaměti, astrologie zůstane součásti kultury dokud bude žít poslední člověk. Budou období slávy i období úpadku, ale i třeba ve skrytu stále bude oslovovat otevřené a vnímavé lidi.

17. Myslíte si, že žijeme ve věku Vodnáře?, dáváte přednost tropickému/siderickému zodiaku, nebo nějakému jinému systému?:
Je fakt, že jarní bod se zodiakem posunuje. Je fakt, že vždy kdy byl jarní bod v určitém znamení zvěrokruhu. mělo to vliv na celou kulturu tohoto období, ať už to byla éra časů býčích božstev, nebo éra časů výbojů při věku Berana i při obdodí křesťanství – "věku Ryb". Že nastává věk Vodnáře beru jako skutečnost.

18. můžete doporučit nějakého dalšího astrologa z minulosti, současnosti? Uveďte kterého.:
Stále doporučuji autory J. Kefera, P. de Lasenica, D. Rudhyara a A. Rupertiho. Z dosud žijících P. Turnovského

19. máte k dispozici přesná data (narozeni, příp. smrti) nějakého jiného astrologa? Uveďte.:
Nemám možnost doplnit data různých astrologů.

20. souhlasíte s tím, aby vaše data byla zveřejněna v Encyklopedii astrologů České a Slovenské republiky?:
Souhlasím se zveřejněním svých dat v Encyklopedii astrologů České republiky.

TOPlist