Vnitropodnikové směrnice

Vnitropodnikové směrnice ve formě šablon usnadňují zpracování směrnic pro podnikatele, obce a ostatní subjekty. V programu lze zpracovávat libovolné množství firem.

Spis auditora

Spis auditora usnadňuje evidenci jednotlivých klientů (podnikatelské subjekty, obce), vlastní auditorskou činnost a vedení spisu. Součástí programu je i rozšířená verze účetní závěrky v plném rozsahu.

Spis daňového poradce

Spis daňového poradce usnadňuje evidenci klientů, vlastní činnost a vedení spisu. Součástí programu je i rozšířená verze účetní závěrky v plném a zjednodušeném rozsahu.
Produkt obsahuje formuláře daňových přiznání FO a PO.

Nabídkový list

Sešit v MS Excelu slouží k jednoduchému vytvoření nabídky Vašich služeb.

Kniha jízd

Jednoduchá kniha jízd eviduje Vaše soukromé i služební cesty přehledným způsobem i s měsíční a roční rekapitulací.

Mzdy

Program pro zpracování mezd na jednom počítači se snadnou a přehlednou obsluhou. Možnost definovat vlastní mzdové položky.

Daňová přiznání FO a PO

Dva samostatné excelové soubory pro podání daňového přiznání za fyzické i právnické osoby.

Účetní závěrka

Účetní závěrka v plném i zjednodušeném rozsahu je řešena formou sešitu pro MS Excel. Výrazně usnadňuje práci všem účetním, daňovým poradcům a auditorům.

Výkazy RoPo, SoNo

Jedná se o účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace (ROPO), obce, školy a pro společenské a nevýdělečné organizace a politické strany (SONO).

Účetní analýza

Sešit v MS Excelu sloužící k rozboru účetní závěrky a dalších podkladů směřující k vyhodnocení ekonomické a finanční situace firmy.

Úvěrové tabulky

Bankovní úvěry vytvořené v MS Excelu pro Komerční banku, Českou spořitelnu a pro Československou obchodní banku.


Firma appro vznikla v roce 1999 jako sdružení dvou fyzických osob. Jak už slogan napovídá, zabýváme se především tvorbou aplikací šitých na míru požadavkům zákazníka.

Značnou část našeho života jsme strávili vytvářením ekonomických aplikací na IBM AS/400 v prostředí ILE RPG/400 a v databázovém systému FoxPro na PC.

S příchodem Windows95 jsme začali programovat v Borland Delphi, a toto prostředí se stalo pro nás stěžejním.
appro - aplikační programování
Na Struze 30, 541 01 Trutnov, e-mail: appro@volny.cz
telefon/fax: 491 004 915   mobil: 604 582 649, 604 910 258