Umělecká agentura MgA. Tomáše Thona

IV. Mezinárodní varhanní festival barokní hudby

Chrám sv. Ducha v Opavě 6. května – 3. června 2004

ČEŠI V EVROPĚ – EVROPA V ČECHÁCH
(Bohemians in Europe – Europe in Bohemia)

 

Program festivalu:


Čtvrtek 6. května v 19:30 hod. chrám sv. Ducha

Česká hudba a evropské motivy Podrobný program koncertu

P. Hromádka – trubka, Praha; D. Foltýn – hoboj, Ostrava; T. Thon – varhany, Opava - Trio barokní hudby


Čtvrtek 13. května 2004 v 19:30 hod, Sněmovní sál minoritského kláštera

Antonín Rejcha – Fugy Podrobný program koncertu

Doc. Jaroslav Tůma – Hammerklavier, Praha - Autentické provedení na kopii historického klavíru P. McNulty


Čtvrtek 20. května v 19:30 hod. chrám sv. Ducha

Češi v Německu a Němci v Čechách Podrobný program koncertu

Helmut Franke, Německo


Čtvrtek 27. května v 19:30 hod. chrám sv. Ducha

Jan Křtitel Vaňhal ve Vídni a hudba habsburské monarchie Podrobný program koncertu

Dominicus F. Hofer, OPraem. – Rakousko


Čtvrtek 3. června v 19.30 hod. chrám sv. Ducha

Bohuslav Matěj Černohorský a italská barokní hudba Podrobný program koncertu

Prof. Roberto Antonello, Itálie


Varhany v chrámu sv. Ducha v Opavě

Mezinárodní varhanní festival barokní hudby byl založen v roce 2000, kdy byly v chrámu sv. Ducha v Opavě postaveny nové „barokní“ varhany, které svou estetickou a dispoziční orientací vycházejí z nástrojů starých a umožňují stylově správně a umělecky působivým způsobem interpretovat varhanní skladby 16. – 18. století (včetně historického ladění Werckmeister III).

Za tři roky si vybudoval festival zcela pevné zázemí, má stálé publikum a je ceněn zvláště pro svou objevnou dramaturgickou koncepci. Ta je založena na angažování špičkových umělců Evropy i zámoří, kteří jsou zvláště odborníky na oblast staré hudby a její autentickou interpretaci. Umělci z Polska, USA, Německa, Belgie, Rakouska, Francie, ale i ČR představili hudbu svých zemí či oblastí a přinesli tak zcela nezastupitelný projev chápání vlastní hudby své lokality. Pořadatelům se tento model osvědčil i v souvislosti s rozšířením na nástroj žánrově blízký dobovým varhanám, jako je historické cembalo, klavichord, barokní cymbál, hammerclavier. Vztahy mezi lokalitami varhanní hudby 16. – 18. století v Evropě jsou proto i tématem připravovaného festivalu 2004.

Dramaturgický plán IV. ročníku odráží neopakovatelnou souvislost začlenění České republiky do EU 1. května 2004. Podtrhuje oblastní interakce vzájemného propojování evropských kultur v intencích dramaturgických projektů dokumentujících význam českých hudebníků v Evropě 18. století. V roce české hudby tak představí varhanní hudbu starých českých autorů působících v cizině v souvislosti s dobovým začleněním v dané evropské lokalitě s místní hudební kulturou.

Čeští hudebníci zcela nepřehlédnutelným způsobem ovlivňovali evropskou hudbu. Pět festivalových koncertů nastíní, jak v Evropě 16. – 18. století tato se tato česká hudba propojovala s italskou, francouzskou, německou, rakouskou. Zvláštní, a svou povahou monotématický večer bude věnován předchůdci dnešního klavíru (tzv. Hammerklavier - kladívkový klavír) v tématu Fug J. Rejchy, který dosáhl významného postavení v Paříži jako ředitel věhlasné pařížské konzervatoře. Úvodní koncert představí české skladby, které jsou inspirovány evropskými motivy (např. tématy gregoriánského chorálu, zpracováním témat známých skladatelů - J. S. Bacha, J. Haydna, témata evropských událostí apod.). I v tomto celku se projeví evropská tradice v dimenzi kontinentu bez hranic.

(průvodní texty k programům jednotlivých koncertů: Tomáš Thon - tt, Petr Koukal - pk, Roberto Antonello - ra)


Program ke stažení ve formátu *.pdf (1.6MB)