nášhrdina je přece jen trošku vyplašený...

27. září 2007 byl Florensovi přiznám titul CHAMPION

8. 9. 2007 Boskovice - třída 9 - CAC

důležité je umět kočku při posuzování správně předvést

sedět celý den v kleci není rozhodně žádná zábava...

setkání s Dankou bylo plné vzpomínek...

paní Dorota na svá kotátka nikdy nezapomíná...

když vás někdo zkoumá ze všech stran, je to pro kočku!

24.6.2007 Brno - třída 9 - V1 CAC

23.6.2007 Brno - třída 9 -V1 CAC

11.2.2007 Warszawa - třída 11 - EX 2

10.2. 2007 Warszawa - třída 11 - EX   2

 3.12.2006 Wroclaw  - třída 1 1- Ex 1

2.12.2006 Wroclaw - třída 11 - Ex 1, NOM BIS