CENíK KOČIČÍCH a PSÍCH HOROSKOPŮ

základní horoskop

 • krátká verze - 1/2 strany A4 - 300Kč
 • delší verze - 1 strana A4 - 500Kč
 • individuální vývoj zvířete v daném roce - 250Kč
 • problematické termíny zvířete na 1 rok - 100 Kč
 • vztah k majiteli - 1/2 strany 250 Kč
 • vztahy k dalším lidem v rodině  - asi 1/4 strany  - 150 Kč/1 osobu
 • pro výběr nového zvířete do rodiny: posouzení vhodnosti zvířete vzhledem ke členům rodiny - 100 Kč/1 osobu

výstavní kariéra

 • výběr  nejlepších termínů na výstavy v daném roce - 200Kč
 • posouzení konkrétních termínů výstav vzhledem ke zvířeti  s výběrem nejlepších - 50 Kč/1 výstavu, 100 Kč/ 3 výstavy

vhodnost pro chov

 • posouzení vhodnosti samice pro chov - nutnost zjistit si hodinu narození! - 150 Kč
 • posouzení vhodnosti samce na chov - 150 Kč
 • výběr zvířete na chov ze dvou jedinců - 200 Kč
 • výběr zvířete na chov ze 3 -4 jedinců - 250 Kč
 • vhodná období pro krytí samice na 2 roky - 200 Kč
 • posouzení vhodnosti konkrétního termínu pro krytí s ohledem na zdárný průběh březosti a bezproblémový porod - 150 Kč

výběr krycího samce

 • posouzení krycího samce í - 100 Kč
 • výběr ze dvou krycích samců - 150 Kč
 • výběr ze  3-4 krycích samců 200 Kč

výběr termínu krytí pro potomstvo žádoucích vlastností

 • termíny pro zvláště silné potomstvo v daném roce (zpravidla 8 termínů, z nichž některé nemusí být vhodné pro celkově horší stav vrhu v době narození) - 200Kč
 • předběžná charakteristika vlastností vrhu při zadání plánovaného krycího dne - 150 Kč

termín porodu

 • pravděpodobné termíny porodu - 150 Kč

termíny pro lékařské zákroky a operace

 • termíny pro očkování vrhu - vhodné dny pro očkování i přeočkování po měsíci - 150 Kč
 • výběr termínu pro kastraci a lékařské zákroky (u samic je nutno znát hodinu narození!) - 150 Kč


Fotografie na této straně  jsou z dílny paní
  Martiny Kuklišové