11. září 2007 se Funny a Florenssovi narodilo 6 kotátek

zpět na koťátka

zpět na rozcestník

o Adam

o Alexandr

oÁmos

o Alan

n Alice

oAndrej

černá s bílým

černá s bílým

černá bílým - mourovaná

černá s bílým

 

černě želvovinová s mramorováním

černá s bílým

bydlí v Praze

zůstává doma 

bydlí v Šumperku

bydlí v   v Brně

bydlí v   v Brně

bydlí v  Rakousku