MUDr. Aleš Fürst
Odkazy Texty

 PSYCHIATR A PSYCHOTERAPEUT (PBSP)      

                Myself_2_2.jpg (28050 bytes)

1. LF UK Praha, obor všeobecné lékařství (1993), atestace z psychiatrie I.stupně (1998), II.stupně (2002), způsobilost v oboru psychosomatická medicína (2008), Základní kurs neverbálních technik (Vodňanská, Lucká, Albrich), Specializovaný kurz neverbálních technik orientovaný na práci s tělem v psychoterapii (Vodňanská, Lucká), 1998-2003 výcvik v PBSP psychoterapii (Pesso Boyden System Psychomotor), 2009-2012 předseda PBSP CZ, o.s. - české asociace PBSP
Praxe: 1993-95 interní odd. Nemocnice Liberec (z toho rok ZVS), 1995-97 farmaceutický zástupce, 1997-2001 psychiatrické odd. Nemocnice Liberec, 1997-2001 terapeut v Terapeutickém středisku pro rodinu a mezilidské vztahy OÚSS v Liberci, od r. 2001 člen týmu SKT Liberec a zároveň soukromá psychiatrická a psychoterapeutická praxe v Jablonci nad Nisou, od r. 2009 lektor komplexního vzdělávacího programu v rodinné terapi psychosomatických poruch (LIRTAPS), od r. 2013 lektor komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii ve směru dynamickém s důrazem na celostní – psychosomatický přístup (LIPPP).
Členství v odborných společnostech: ČLS JEP - Psychiatrická společnost, Česká psychoterapeutická společnost, Česká asociace pro psychoterapii, Společnost psychosomatické medicíny, ČNPS (Česká neuropsychofarmakologická společnost), ESTD (European Society for Trauma and Dissociation), PBSP CZ (česká asociace PBSP psychoterapie), NPF (Neuropsychiatrické fórum).

Frekventant probíhajícího výcviku ČIS v integrované supervizi (Fišerová, Koblic).
Nabízím individuální supervizi se zameřením na psychoterapeutický proces (k bližší domluvě 604868900).

 

Pracoviště:

AMBULANCE PSYCHIATRIE, PSYCHOTERAPIE A PSYCHOSOMATIKY

Na Výšině 13, 466 01 Jablonec nad Nisou                                                                                    

telefon: 604 868 900  (volejte ve všední dny nejépe mezi 18-20. hod, při práci vypínám zvonění)

ordinace každé úterý a pátek - pouze po objednání

smluvní pojišťovny: VZP (111), ZPMV (211), VoZP (201) a ČPZP (205)

pojištěnci ostatních pojišťoven si musí péči hradit sami

 

STŘEDISKO KOMPLEXNÍ TERAPIE V LIBERCI

Jáchymovská 385/25, 460 10 Liberec

telefony - sestra (objednání, recepty): 485 151 398, 485 152 793, 731 722 000, lékař: 604 868 900 (detaily viz nahoře)

ordinace každé pondělí a čtvrtek - pouze po objednání

péče je nasmlouvána je všemi pojišťovnami kromě OZP (207)

KE KOMUNIKACI S PACIENTY NEPOUŽÍVÁM E-MAIL. 

Aktuálně téměř nejsem schopen přijímat nové pacienty!

Pacientům, kteří ke mně dosud nedocházejí, doporučuji v případě akutního problému kontaktovat zařízení s nepřetržitou psychiatrickou službou a možností event. pobytu:

Centrum krizové intervence PL Bohnice

Krizové centrum RIAPS

Psychiatrické oddělení Nemocnice Liberec

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

 

25.10.2014