MUDr. Aleš Fürst
Odkazy Texty

 PSYCHIATR A PSYCHOTERAPEUT  -  nestátní zdravotnické zařízení registrované Krajským úřadem Libereckého kraje


                     

                                                                               

             

Vzdělání:
1. LF UK Praha, obor všeobecné lékařství (1993)                                                                         
Atestace z psychiatrie I.stupně (1998)                                                                                              
Atestace z psychiatrie II.stupně (2002)
Způsobilost v oboru psychosomatická medicína (2008)
Zvláštní odborná způsobilost v oboru psychosomatika (2016)
Základní kurs neverbálních technik (Vodňanská, Lucká, Albrich, 1996-97), Specializovaný kurz neverbálních technik orientovaný na práci s tělem v psychoterapii (Vodňanská, Lucká, 1997-98),  Výcvik v PBSP psychoterapii (Pesso Boyden System Psychomotor, 1998-2003), Seminář o rozhovoru I-III (Knop, 1998 a 2002), Práce s časovou osou I. (Chvála, Trapková, 2001), 
Výcvik ČIS v integrované supervizi (Fišerová, Koblic, 2014-2017) - kandidát na supervizora ČIS.
Praxe:
1993-95 sekundární lékař interního odd. Nemocnice Liberec (z toho rok ZVS), 1995-97 farmaceutický zástupce, 1997-2001 sekundární lékař psychiatrického odd. Nemocnice Liberec, 1997-2001 terapeut v Terapeutickém středisku pro rodinu a mezilidské vztahy OÚSS v Liberci, od r. 2001 člen týmu SKT Liberec a zároveň soukromá psychiatrická a psychoterapeutická praxe v Jablonci nad Nisou, od r. 2009 lektor komplexního vzdělávacího programu v rodinné terapi psychosomatických poruch (LIRTAPS)
, od r. 2013 lektor komplexního vzdělávacího programu
v psychoterapii ve směru dynamickém s důrazem na celostní – psychosomatický přístup (LIPPP).
Členství v odborných společnostech: ČLS JEP - Psychiatrická společnost, Česká psychoterapeutická společnost, Česká asociace pro psychoterapii, Společnost psychosomatické medicíny, ČNPS (Česká neuropsychofarmakologická společnost), ESTD (European Society for Trauma and Dissociation), PBSP CZ (česká asociace PBSP psychoterapie), NPF (Neuropsychiatrické fórum). 2009-2012 předseda PBSP CZ, o.s. - české asociace PBSP.

Nabízím individuální i skupinovou supervizi se zameřením na psychoterapeutický proces.

Pracoviště:


AMBULANCE PSYCHIATRIE, PSYCHOTERAPIE A PSYCHOSOMATIKY V JABLONCI NAD NISOU


Na Výšině 13, 466 01 Jablonec nad Nisou 

Telefon: 604 868 900  (preferuji kontakt prostřednictvím sms, jinak volejte ve všední dny nejépe mezi 18.-20. hod, při práci vypínám zvonění).

Pracuji každé úterý 8-16 (16-18 skupinová terapie) a pátek 8-15, zásadně pouze po objednání.

Psychiatrická péče: Nasmlouvána a plně hrazena VZP (111), ZPMV (211), VoZP (201) a ČPZP (205). Pojištěnci ostatních pojišťoven si musí péči hradit sami.

Systematická individuální a skupinová psychoterapie: Nasmlouvána a plně hrazena ZPMV (211), VoZP (201) a ČPZP (205). Pojištěnci ostatních pojišťoven si musí péči hradit sami.

Ceník:

Vstupní psychiatrické vyšetření ..............................1000,- Kč

Psychiatrická kontrola .............................................  400,- Kč

Systematická individuální psychoterapie ..............  800,- Kč/ 50 min.

Systematická skupinová psychoterapie ................1000,- Kč/ měsíc, t.j. 4 setkání po 120 min. (z toho 10 min. přestávka)

Zmeškané sezení (pokud se pacient neomluví alespoň 24 hodin předem) se hradí v plné výši.

Hovořím anglicky a jsem schopen v angličtině pracovat (Psychotherapy in English is possible).


STŘEDISKO KOMPLEXNÍ TERAPIE V LIBERCI

Jáchymovská 385/25, 460 10 Liberec

Telefony - sestra (objednání, recepty): 485 151 398, 485 152 793, 731 722 000, lékař: 604 868 900 (detaily viz výše).

Ordinace každé pondělí a čtvrtek - pouze po objednání.

Péče je nasmlouvána je všemi pojišťovnami kromě OZP (207).Ke komunikaci s pacienty nepoužívám e-mail.

Pacientům, kteří ke mně dosud nedocházejí, doporučuji v případě akutního problému kontaktovat zařízení s nepřetržitou psychiatrickou službou a možností event. pobytu:

Centrum krizové intervence PL Bohnice

Krizové centrum RIAPS

Psychiatrické oddělení Nemocnice Liberec

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

 


Podporuji:
                                                                                                             

Poslední aktualizace: 11.12.2017