Ayukusala je Dhamma, tedy Buddhova metoda, v původním pojetí.

Buddhovi stoupenci, kteří jsou sdruženi v Evropské Sangze Áyukusala (ESA, anglicky Ayukusala Central European Sangha, ACES), pojímají Dhammu jako dovedné zvládání (kusala) života (áyu).

Buddhova ušlechtilá osmičlenná stezka zajišťuje kultivaci charakteru a jednání v každodenních situacích (síla-sikkhá), meditační trénink (samádhi-sikkhá) a rozvoj moudrosti (paňňá-sikkhá). To je použitelné jak pro laický, tak pro mnišský řád (sangha).

ESA se nepodřizují žádné z národních sekcí (nikáya) soudobého buddhismu. ESA se řídí původní naukou Buddha-Dhamma, která je zaznamenaná v Páli kánonu a udržovaná v živé praxi nepřerušenou tradicí Theravády.


Deutsch

English

----------------------------------------------------------------

webmaster: ayukusala@volny.cz