MEDITACE : . kanonické texty PALI . a . dokumenty obsahující INSTRUKCE


to doslova znamená:

dobře vyložená (je) vznešeného nauka, s viditelnými výsledky, nadčasová,
svákháto bhagavatá dhammo sanditthiko akáliko

zvoucí k vyzkoušení, vedoucí k cíli, individuálně poznatelná moudrým.
ehipassiko, opanajiko, paččatam veditabbo viňňúhi´ti.

Toto jsou kvality (guna) Buddhova učení Dhammy, jež jsou zpravidla recitovány
po 9 kvalitách Buddhy, které slouží i jako základ pro meditaci buddha-anussati

Kvality Dhammy, které si má mnich či mniška často připomínat,
vysvětlil Buddha v promluvě nazvané Dasadhamma-Suttam

Dasadhamma Suttam

Ctihodného Kusalánandy (KA) se ptá ctihodná Ayya Vajira (AV)

AV: Ctihodný pane, chci tě požádat o vysvětleni deseti bodů uvedených v Dasadhammam-Suttam, kterou recituji dvakrát denně. Chci se tě zeptat, ve vztahu ke své mnišské praxi, co ty jednotlivé body znamenají. Co si ve své mnišské praxi mohu reflektovat na základě té recitace.

KA: Takže to už sama říkáš, že tato sutta, ten její text je určen k tomu, aby sis mohla reflektovat, co děláš, jakým způsobem žiješ svůj mnišský život. Ty tu suttu máš v páli i v češtině, no a v tom výtisku jsou přeci doslovné překlady. Do jaké míry tomu rozumíš?

AV: No, rozumím těm překladům na verbální úrovni. Co mi ale dělá problémy, je to propojení s mým mnišským životem, tedy vztah slovo-skutečnost. Jak vlastně to, co žiju, odpovídá tomu, co v té suttě denně recituju. Například, na co všechno si můžu vztáhnout ten první bod:  „vevanniyamhi ajjhupagato ‘ti pabbajitena abhinham paccavekkhitabbam  – Mimo sociální normy jsem postavení dosáhl(a), tak z domova vysvobozený si má často připomínat.“ Co si můžu představit pod slovy „Mimo sociální normy“. Pro mne osobně to je oholená hlava a že si ráno obléknu čívaru. Tím jsem odlišená od ostatních.

KA: Takže to už jsi u prvního z těch deseti bodů. My je probereme, aniž bychom se zabývali formální stránkou. Nebudu ti vysvětlovat, co vše souvisí s tím, že je to sutta, tedy promluva Buddhova, kterou si zapamatoval a na prvním koncilu pak přednesl ctihodný Anurudha. Budiž jen zmíněno, že on byl při kanonizaci zodpovědný za sbírku Anguttara Nikáyu. Stejně jako ctihodný Ánanda, který byl zodpovědný za ostatní sutty, i ctihodný Anurudha začíná recitaci formulí Evam me suttam Tak jsem slyšel.“ To je v páli ustálené znamení, že text platí jako slovo Buddhovo.

pokračovat: celý text tohoto interview


celý Páli text Dasadhamma-Sutty je i s překladem dostupný jako dokument.PDF