go to the LIST of texts

Pāli – the Words of the Buddha

Páli – to je jazyk Buddhův

This page serves as a basis for discussion with Ayukusala Thera.
Here you find e.g. how the Buddha himself has distinguished between 
the active attention manasikāra and the receptive mindfulness sati,
– which many a Buddhist "master" of today does not know.
Tato stránka slouží jako základna pro diskuzi s Ayukusala Therou.
Zde naleznete například jakým způsobem sám Buddha rozlišil mezi 
aktivní pozorností manasikāra a receptivní všímavostí sati
– což dnes mnohý náš buddhistický "machr" neumí.

A further explanation can be found in the university textbook (Czech only):
Další vysvětlení lze nalézt ve vysokoškolské učebnici:
Mirko Frýba: Psychologie zvládání života – Abhidhamma
Masarykova univerzita, Brno 1996 (pages/strany 196-199) 
There you find also an explanation of the difference between
the wakefulness jāgariya and mindfulness sati. 
Tamtéž najdete také vysvětlení rozdílů mezi
bdělostí jāgariya a všímavostí sati. 
(Ańguttara–Nikāya, Tika–Nipāta)

You can discuss questions of Pali with Venerable Ayukusala Thera 
even without much knowledge of that language – see this
EXAMPLE

Můžete diskutovat otázky Páli se ctihodným Ayukusala Therou
třeba i bez větší znalosti tohoto jazyka – podívejte se na tento
PŘÍKLAD

Česky mluvícím zájemcům doporučujeme učebnici: 

Mirko Frýba:
PÁLI – JAZYK, TEXTY, KULTURA
Albert, Boskovice 2001, 233 stran, cena 200 Kč 

Tuto učebnici PJTK (včetně korektur a doplňků)
lze na dobírku objednat na adrese:
Bodhi Brno

Korektury chyb tisku prvního vydání lze stáhnout ZDE

 

Here is an example of text that can be correctly read in the TTfont downloaded here
Tady je příklad textu, který lze správně zobrazit a číst v TTfontu staženém zde

Mūlaka–Suttam (Ańguttara–Nikāya, Dasaka–Nipāta 58, Sacitta–Vaggo 8)

sace, bhikkhave, aññatitthiyā paribbājakā evam puccheyyum:
kim–mūlakā, āvuso, sabbe dhammā, kim–sambhavā sabbe dhammā, kim–samudayā sabbe dhammā, kim–samosaraņā sabbe dhammā, kim–pamukhā sabbe dhammā, kim–adhipateyyā sabbe dhammā, kim–uttarā sabbe dhammā, kim–sārā sabbe dhammā, kim–ogadhā sabbe dhammā, kim–pariyosānā sabbe dhammā’ti, evam puţţhā tumhe, bhikkhave, tesam aññatitthiyānam paribbājakānam kin’ti byākareyyāthā’ti?
bhagavam–mūlakā no, bhante, dhammā bhagavam–nettikā bhagavam–paţisaraņā.
sādhu vata, bhante, bhagavantam yeva paţibhātu etassa bhāsitassa attho.
bhagavato sutvā bhikkhū dhāressantī’ti.
tena hi, bhikkhave, suņātha, sādhukam manasikarotha; bhāsissāmī’ti.
evam, bhante’ti kho te bhikkhū bhagavato paccassosum.
bhagavā etadavoca:
sace, bhikkhave, aññatitthiyā paribbājakā evam puccheyyum:
kim–mūlakā, āvuso, sabbe dhammā, kim–sambhavā sabbe dhammā, kim–samudayā sabbe dhammā, kim–samosaraņā sabbe dhammā, kim–pamukhā sabbe dhammā, kim–adhipateyyā sabbe dhammā, kim–uttarā sabbe dhammā, kim–sārā sabbe dhammā, kim–ogadhā sabbe dhammā, kim–pariyosānā sabbe dhammā’ti, evam puţţhā tumhe, bhikkhave, tesam aññatitthiyānam paribbājakānam evam byākareyyātha:
chanda–mūlakā, āvuso, sabbe dhammā, manasikāra–sambhavā sabbe dhammā, phassa–samudayā sabbe dhammā, vedanā–samosaraņā sabbe dhammā, samādhi–ppamukhā sabbe dhammā, sat’–ādhipateyyā sabbe dhammā, paññ’–uttarā sabbe dhammā, vimutti–sārā sabbe dhammā, amat–ogadhā sabbe dhammā, nibbāna–pariyosānā sabbe dhammā’ti.  evam puţţhā tumhe, bhikkhave, tesam aññatitthiyānam paribbājakānam evam byākareyyāthā’ti. aţţhamam.


To discuss this above text contact directly  Venerable Bhikkhu Āyu Kusalānanda
at the
e–mail: ayukusala@web.de or ayukusala@centrum.cz


Āyukusala Central European Sangha – ACES

Copyright © 2003 ACES, all rights reserved.

go to

TOP