B A L B U S

 Občanské sdružení

O SDRUŽENÍ  -  KONTAKT
SETKÁNÍ
LITERATURA
KRÁTKÉ ZPRÁVY
MEZINÁRODNÍ DEN
SEZNAM SLAVNÝCH
POSTOJE BALBUTIKŮ
TEXTOVÉ PŘÍSPĚVKY
ODKAZY NA STRÁNKY
SVĚTOVÉ KONGRESY
2001 - BELGIE  (6. kongres)
2004 - AUSTRÁLIE  (7. kongres)
2007 - CHORVATSKO (8. kongres)
2011 - ARGENTINA  (9. kongres)

Pár slov o sdružení

Občanské sdružení BALBUS vzniklo v lednu 1998. Je to dobrovolné nezávislé sdružení členů zajímajících se o řečovou poruchu balbuties - koktavost. Jeho činnost je zajišťována výhradně vlastním úsilím a vlastními prostředky, sdružení není dotováno státem, zdravotními pojišťovnami nebo jinými subjekty. Členové a příznivci jsou z různých částí republiky a scházejí se nepravidelně, v poslední době převážně v Brně a okolí. Další nepravidelná setkání bývají i v Olomouci, případně na dalších místech. Na setkáních probíhají besedy a diskuze na téma narušení plynulosti řeči a její příčiny. Dále se na setkáních procvičují různé řečové techniky a nacvičují se řečové situace z praktického života. Nemalé úsilí je věnováno formování postojů veřejnosti ke koktavosti, koktavým a jejich problémům. Do sdružení není žádná přihláška, členem nebo příznivcem se může cítit každý, kdo se pravidelně nebo občas zúčastňuje setkání a zajímá se o problém balbuties. Vítáni jsou i rodinní příslušníci dětí trpících touto poruchou.

Nejbližší cíle

  • snaha o zvyšování počtu členů a postupné zakládání svépomocných skupin na více místech republiky, pravidelná činnost těchto skupin

  • navázání kontaktů s obdobně fungujícími svépomocnými skupinami v zahraničí, informování o jejich činnosti a přebírání zkušeností z jejich činnosti

  • informování o účinnosti logopedické léčby koktavosti, popis průběhu léčby u nás a v zahraničí

  • informování o probíhajícím výzkumu příčiny koktavosti

  • účast na mezinárodních setkáních

  • informace o nejznámějších balbuticích z celého světa a o jejich životním postoji k danému problému


Kontakt
Sdružení nemá nikde sídlo, kontakt je možný pouze přes email. Vzhledem k šířícímu se spamu rozesílaném automaty, je adresa uvedena v níže uvedeném tvaru, ve kterém je nutno "(zavináč)" nahradit obvyklým znakem @ 

balbus(zavináč)volny.cz


Od 10.10.2001 jste  . návštěvníkem těchto stránek
(Počet přístupů na stránku zjišťuje WEBovské počítadlo)

Datum aktualizace: 3.5. 2010