B A L B U S

 Občanské sdružení

O SDRUŽENÍ  -  KONTAKT
SETKÁNÍ
LITERATURA
KRÁTKÉ ZPRÁVY
MEZINÁRODNÍ DEN
SEZNAM SLAVNÝCH
POSTOJE BALBUTIKŮ
TEXTOVÉ PŘÍSPĚVKY
ODKAZY NA STRÁNKY
SVĚTOVÉ KONGRESY
2001 - BELGIE  (6. kongres)
2004 - AUSTRÁLIE  (7. kongres)
2007 - CHORVATSKO (8. kongres)
2011 - ARGENTINA  (9. kongres)

Knihy o koktavosti pro dospělé

Parent R.: Jak žít s koktavostí, GRADA Publishing 1998, 42 stran
V roce 1998 tato publikace představovala naprostou novinku na našem knižním trhu, protože se dotýká problémů koktavých dospělých. O těch se u nás vytrvale mlčelo. Koktaví - to nejsou jen směšní Vašci z Prodané nevěsty, koktal např. i Mojžíš, Isaac Newton, Charles Darwin a Winston Churchill. Koktaví mohou být inženýři, lékaři, ale i třeba soudci, tedy vlastně řečoví profesionálové. Jen oni vědí, s čím bojují den co den a co musejí překonávat. Knížka přináší nový pohled na problematiku koktavosti - velmi reálný, vedoucí k vyrovnání se s vadou řeči a ke schopnosti žít s její modifikovanou podobou.


Fraser M.: Svépomocný program při koktavosti, Portál 2000, 159 stran
Cílem publikace je pomoci balbutikům, aby svou koktavost zvládli nebo ji přinejmenším měli pod kontrolou. Autor je sám balbutikem a nahlíží tedy na problematiku zevnitř. Dělí se o zkušenosti své a dalších lidí trpících koktavostí i o naději, že radikální zlepšení je možné. K tomu je uvedena celá řada praktických cvičení, která jsou kombinací logopedických technik a psychologické práce se sebou samým. Čtenáři se dostává do rukou přehledná příručka, která ho povzbudí, aby ve své snaze vytrval, upozorní na možné obtíže, dílčí neúspěchy, selhání a poradí, jak se s nimi vyrovnat. Kniha je určena jak balbutikům samotným, tak logopedům, speciálním pedagogům a psychoterapeutům.


Lechta V.: Koktavost, Portál 2004, 230 stran, 299,- Kč
Současné poznatky o koktavosti
Stručná příručka předního odborníka obsahuje přehled poruch plynulosti řeči a východiska pro jejich hodnocení, současné poznatky o příčinách a vývoji koktavosti, pravidla a metody pro její diagnostiku.

Ukázky:
Stručně o autorovi
Kapitola 3 - příčiny koktavosti
Kapitola 6 - terapie
Zajímavosti - Historický exkurz
Logopedické východisko


Murray F., Edwards S.: Příběh jednoho koktavého, Paido, Brno 2006
 


Kolektiv autorů: Koktáš? Nezoufej!, Grada Publishing a.s., Praha 2007, 88 stran, 139,- Kč
Jedná se o překlad publikace z produkce Stuttering Foundation of America, což je světově respektovaná nevýdělečná organizace zabývající se již od roku 1947 prevencí a terapií koktavosti. Publikace se zabývá generací pubescentů, kteří obzvláště citlivě a emotivně reagují na problémy narušené komunikační schopnosti. Přístupným a nesentimentálním způsobem se skupina specialistů – z velké části s osobní zkušeností s koktavostí – snaží vést adolescenty k adekvátnímu a realistickému pohledu na řečový problém, a to ve vztahu k rodině, přátelům, škole i sobě samým. Rezultátem je výzva k hledání řešení narušené plynulosti řeči především osobní angažovaností, s oporou v pomoci fundovaných odborníků. Kniha je určena především pro učitele základních a středních škol, studenty pedagogických a filosofických fakult, logopedy, psychology, psychoterapeuty, sociální pracovníky, pracovníky z oblasti tzv.pomáhajících profesí, ale i rodiče adolescentů s narušením plynulosti řeči, adolescenty s narušením komunikační schopnosti.


David Mitchell: Třináct měsíců, BB art, 2007, 392 stran
(Román o mladém balbutikovi)
Třináctiletý Jason Taylor den co den žije a umírá na bojišti slov, pronásledován nevyzpytatelným zadrháváním, které mu mnohdy brání se vyjádřit. V hrůze z odhalení této slabiny se proplétá nelítostnou hierarchií svých vrstevníků a čelí posměchu a šikaně. Brilantním vnitřním monologem přitom komentuje dění v zapadlé vesničce Black Swan Green na západě Anglie. David Mitchell je považován za nejtalentovanějšího anglického prozaika své generace. Kniha byla nominována na několik literárních cen.


Kolektiv autorů: Koktavost v kazuistikách, podtitul Úspěchy a nezdary terapie
Grada Publishing a.s., Praha 2008, 160 stran, 199,- Kč
Publikace prezentuje studie případů (kazuistiky) postupu celkem devíti terapeutů zcela otevřeně reflektující průběh a předpokládané kořeny případu v terapii jednoho úspěšného a jednoho neúspěšného klienta s narušením plynulosti řeči. Důraz je přitom vždy zásadně kladen na roli a odpovědnost logopeda v terapeutickém procesu.


Knihy o koktavosti pro děti

Conture E. G. a kol.: Koktavost a vaše dítě, Votobia, 1994

Peutelschmiedová A.: Čtení o koktavosti, Portál, 1994

Eelco de Geus: Někdy koktám, Paido, Brno 2002
Kniha je určena dětem od 7 do 12 let a jejich rodinám. Jedná se o graficky velmi hezky zpracovaný překlad z angličtiny, tato kniha přispěje k další informovanosti o problematice balbuties.


Carl W. Dell: Koktavost u dětí školního věku - Manuál pro logopedickou intervenci,
Paido, Brno 2004